logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Tilsyn

Læs mere om tilsyn og se tilsynsrapporter for fx hjemmeplejen, sygeplejen og SAABU.
Opdateret 23.06.2022

Sønderborg Kommune har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses på socialområdet.

Formålet med at føre tilsyn er at sikre, at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunen har truffet. Derudover at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde, og at forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

Tilsyn på center for korttidspladser:

Tilsyn på Sønderborg Kvinde- og Krisecenter:

Tilsyn på væresteder:

Tilsyn i hjemmeplejen:

Tilsyn i sygeplejen og akutteam:

Tilsyn i SAABU og socialpsykiatrien:

Tilsyn på friplejeboliginstitutioner:

Tilsyn på botilbud: