logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Uddannelser for unge og Ungecenteret

Læs mere om Ungdommens Uddannelsesvejledning, Sønderborg Ungdomsskole, STU, 10. klasse og Fritidspasset.
Opdateret 08.07.2022

Tilmeld dig 10. klasse eller en ungdomsuddannelse herSelvbetjeningslink knap

Ungecenteret er for ALLE unge i Sønderborg Kommune mellem 13-25 år.

Ungecenteret består af:

Besøg også vores univers for unge på sonderborg.dk

Hvilke uddannelser er der for unge?


Læs Uddannelseshæftet med overblik over uddannelsesmulighederne for 2022.

På sonderborg.dk kan du se en oversigt over ungdomsuddannelserne i Sønderborg. Du kan også få overblik over alle uddannelsesmuligheder i Danmark på Uddannelsesguiden.

Hvor kan jeg få vejledning omkring valg af ungdomsuddannelse?


Hvis du gerne vil vide mere om dine muligheder for uddannelse og er mellem 18 og 24 år, kan du henvende dig til din UU-vejleder hos Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvad enten du skal starte på uddannelse, dropper ud eller bare har brug for vejledning. 

En UU-vejleder har en bred viden om ungdomsuddannelserne og er uddannet til at guide, vejlede og lytte i forhold til dine drømme, ønsker og kompetencer.

Hvis du er mellem 15 og 25 år og ikke i gang med en uddannelse, et arbejde eller en anden aktivitet, er din UU-vejleder forpligtet til at sørge for, at du bliver tilbudt vejledning. 

Hvis du har et mere generelt spørgsmål, kan du også få svar på ved at benytte eVejledning.

Børn, som går i folkeskole eller privatskole, får desuden besøg af en UU-vejleder i 7., 8., 9. og 10. klasse, hvor der både vejledes om uddannelse, adgangskrav til uddannelser, erhvervspraktik og efterskoleophold. Elevernes uddannelsesparathed (evne til at gennemføre en ungdomsuddannelse) vurderes.

Hvilke tilbud for unge har Sønderborg Ungdomsskole?


Alle unge fra 7. klasse og op til 18 år har mulighed for at deltage i ungdomsskolens aktiviteter - helt gratis. Du skal dog selv betale for rejser/ture.

Ungdomsskolen har blandt andet følgende tilbud for de unge:

 • Kreative og boglige fag, sportsaktiviteter, spændende undervisning ind i folkeskolerne, weekendkurser og rejser/ture
 • Mulighed for at tage knallertkørekort, speedbådsbevis, færdselsrelateret førstehjælp og andre beviser og certifikater
 • Adgang til 11 ungdomsklubber, hvor man kan spille billard og bordtennis, surfe på nette, computerspil, danse, synge karaoke og mødes med kammerater
 • 10. klasse, hvor vi udfordrer dig med nye venner, fællesskaber og anderledes læring
 • Modtageklasser, hvor nye unge i Danmark lærer dansk
 • 3 væresteder for 9-14 årige i boligsociale områder
 • Skolefritidskoordinatorer på 7 skoler

Læs mere på Ungdomsskolens hjemmeside.

Er 10. klasse noget for mig?


10'eren er Sønderborg Kommunes tilbud til dig, som ønsker et ekstra skoleår. Se mere på 10'erens hjemmeside.

Hvad er Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)?


STU er en 3-årig uddannelse for unge, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, heller ikke med pædagogisk støtte og/eller hjælpemidler. Der er opstart i august måned, og i Sønderborg tilbydes der STU-forløb på SjellerupUlkebøldam og Rendbjerg Favn.

Du skal henvende dig hos Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) for at blive vejledt om dine muligheder for uddannelse. UU vil sammen med dig/jer udfylde et indstillingsskema til visitationsudvalget til STU i kommunen, som beslutter, om der bevilliges eller gives afslag på indstillingen.

STU’en planlægges individuelt, og derfor laves en uddannelsesplan til hver enkelt elev. Der er mulighed for at få betalt befordring, bo- og fritidstilbud samt forsørgelse.

Læs mere om STU

Kan jeg få et Fritidspas, hvis jeg ikke selv kan betale mit barns fritidsaktivitet?


Fritidspasset er et tilbud for børn og unge mellem 3 og 23 år, hvis forældre ikke har ressourcer til at indmelde deres børn i en frivillig klub eller forening.

Læs mere om Fritidspasset her.

Hvad er SSP-indsatsen?


SSP-indsatsen er et samarbejde mellem skolen, Børn og Familieafdelingen og politiet. SSP arbejder med at forebygge kriminalitet og misbrug, og med at fremme børn og unges trivsel.

Dette gøres bl.a.:

 • Gennem forebyggende undervisning af forældre og børn
 • Teambuilding for klasser og årgange
 • Individuelle samtaler og tiltag
 • Bekymringssamtaler
 • Indsatser for specifikke målgrupper
 • Facilitering af fællesskaber m.v.
 • Fritidspas og løntilskud til fritidsjob
 • Aktivsommerferie, hvor kommunens børn har mulighed for en masse fantastiske oplevelser
Hvad er en gadeplansmedarbejder?


Kommunen har en gadeplansmedarbejder, som tilbyder hjælp til unge mellem 10 og 18 år med problemer i forhold til kriminalitet, misbrug, skole eller familie.

Gadeplansmedarbejderne arbejder i de unges miljøer og kan blandt andet hjælpe med:

 • Anonym rådgivning
 • Samtalepartner
 • Henvise og/eller ledsage til anden hjælp
 • Skabe kontakt til klubber og foreninger i nærmiljøet
Kan jeg få et Ungdomskort til rabat på offentlig transport, hvis jeg studerer eller er ung?


Unge og studerende kan bestille Ungdomskort på www.ungdomskort.dk.

Kortet udstedes til:

 • Unge 16-19 årige, der ikke er under uddannelse
 • Elever på en ungdomsuddannelse
 • Elever på en videregående uddannelse

Byrådet i Sønderborg Kommune har besluttet, at tilbagebetale den del af egenbetalingen som overstiger 50 kr. pr. måned ved køb af ”Ungdomskort til ungdomsuddannelse”. Tilbuddet gælder for elever bosiddende i kommunen og med en afstand på mindst 6 km mellem hjem og skole. Læs mere om tilbuddet i vejledning for ungdomskort.

Ved spørgsmål om tilbagebetaling af egenbetaling, kontakt Tina Aagaard Mørkeberg på tamo@sonderborg.dk.

Ved spørgsmål om bestilling og kortudstedelse, kontakt Sydtrafik på tlf. 76 60 86 00.