logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Social- og Seniorudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på social- og seniorområdet.
Opdateret 04.06.2021

Social- og Seniorudvalget er ansvarlig for pleje, tilbud og støtte til ældre og voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

For voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne er udvalget blandt andet ansvarlig for socialpædagogisk bistand samt beskyttede beskæftigelses- og aktivitetstilbud.   

På seniorområdet har udvalget blandt andet ansvar for personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje og madservice. Desuden står udvalget for køkkener og madservice.

Derudover står udvalget for opgaver vedrørende plejecentre, aktivitetscentre, Center for korttidspladser, botilbud, kvindekrisecentre og for misbrugsbehandling.

Udvalget består af syv medlemmer.

Se alle dagsordener/referater her

Møde- og rejseudgifter

I dokumentboksen nederst på siden kan du hente oplysninger om udvalgets udgifter til blandt andet møder og rejser.
 

Social- og Seniorudvalgets medlemmer

Formand: Preben Storm, Socialdemokratiet
Næstformand: Ganeswaran Shanmugaratnam, Socialdemokratiet 

9

Charlotte Riis Engelbrecht

Charlotte Riis Engelbrecht
Socialdemokratiet

15

Ganeswaran Shanmugaratnam

Ganeswaran Shanmugaratnam
Socialdemokratiet

18

Preben Storm

Preben Storm
Socialdemokratiet

22

Peter Thomsen

Peter Thomsen
Venstre

23

Dieter Jessen

Dieter Jessen
Slesvigsk Parti

25

Dorthe Mehlberg

Dorthe Mehlberg
Dansk Folkeparti

32

Svend Erik Petersen

Svend Erik Petersen
Socialdemokratiet