logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Ukraine

Her får du information om Sønderborg Kommunes modtagelse af ukrainske flygtninge.
Opdateret 14.06.2022

Sønderborg Kommune er klar til at tage i mod flygtninge. Den alvorlige situation i Ukraine giver anledning til både spørgsmål og ønsker om at hjælpe flygtninge eller på anden måde at bidrage.

Vi henviser til Udlændingestyrelsens hjemmeside www.nyidanmark.dk/ukraine 

Kriseinformation.dk er de danske myndigheders hjemmeside til alle, der ønsker at orientere sig om danske forhold. Her kan du bl.a. finde svar på aktuelle spørgsmål som fx hvordan du bedst hjælper, om der er en trussel mod Danmark og hvordan de stigende fødevarepriser rammer en dansk familie.

Nedenfor kan du finde svar på de lokale forhold. Siden opdateres løbende.

Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål, så kan du kontakte Sønderborg Kommunes ukraine-taskforce. Se kontaktinformationerne nederst på siden.

Til ukrainske flygtninge

Kan jeg få hjælp til at finde indkvartering i Sønderborg?

Det danske asylsystem har erfaring med at modtage flygtninge fra krigszoner og har personale med faglig kompetence i forhold til screening af flygtninges både mentale og fysiske sundhedsudfordringer.

Sønderborg Kommune foreslår derfor, at flygtninge henvender sig til Modtagecenteret i Bov og anmoder om beskyttelse via asylsystemet. 

Sønderborg Kommune har i øvrigt kontakt til private, der gerne vil tage imod ukrainske flygtninge. Sønderborg Kommune har desuden mulighed for at tilbyde indkvartering, når der fx er behov for at omplacere flygtninge fra deres indkvartering hos private værtsfamilier.

I begge tilfælde kontakt:

Ukraine taskforce: 
Telefon: 29 66 88 38 
Mail: Ukraine@sonderborg.dk

Telefontider er: 
Mandag til torsdag kl. 12.30 – 14.00
Fredag kl. 10.00-12.00

Vagtcentralen kan døgnet rundt kontaktes på telefonnummer 88 72 47 85.

Kan jeg få hjælp til at søge om opholdstilladelse?

 

Jobcenter Sønderborg tilbyder hjælp til at søge om opholdstilladelse efter den nye særlov.

Du finder Jobcenter Sønderborg på adressen Borgen, Holger Drachmanns Plads 5, 6400. Åbningstiderne finder du på kommunens hjemmeside her

Du kan også finde en vejledning på dansk, engelsk og ukrainsk her

Hvad skal jeg gøre, når jeg har fået opholdstilladelse efter særloven?

 

Når du får opholdstilladelse og skal bo i Sønderborg Kommune, skal du tage kontakt til jobcentret.

Du kan henvende dig personligt på Holger Drachmanns pl. 5, 6400 Sønderborg, eller på telefon: 88 72 40 27.

Hvordan modtager Sønderborg Kommune ukrainske flygtninge, der har fået opholdstilladelse?

 

Når du har fået opholdstilladelse efter særloven tilbyder kommunen dig en midlertidig bolig. Du får en kontaktperson i jobcentret, som hjælper dig med alt det praktiske. Familier med børn vil desuden få hjælp fra en familievejleder.

Når du er kommet godt på plads starter du i et forløb med danskundervisning og jobsøgning.  

Kan jeg få behandling i det danske sundhedsvæsen?

 

Når du har opholdstilladelse og bopæl i Danmark, har du ret til gratis behandling i dele af sundhedsvæsenet. Du kan finde information om det danske sundhedsvæsen på dansk, engelsk, ukrainsk og russisk her:

Sundhedsstyrelsens information til personer fordrevet fra Ukraine

 
Hvis du har spørgsmål til kommunens sundhedstilbud kan du kontakte:
 
Hvilke tandpleje tilbud er der for børn og personer med særlige behov?

 

Sønderborg Kommunes kommunale tandpleje tilbyder:

  • Gratis tandpleje til børn og unge op til 18 år 
  • Tandregulering med bøjle, såfremt tandstillingsfejlen falder under det, der må behandles ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 
  • Tandpleje til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Børn og unge indkaldes automatisk til Tandplejen. Hvis barnet ikke kan komme på det tidspunkt, det har fået tildelt, er det vigtigt at melde afbud ved at kontakte Tandplejen.

Hvis barnet eller den unge har akut behov for behandling kan man også kontakte Tandplejen på telefon: 88 72 41 85

Man-tors.: 8:00 - 17:00

Fredag: 8:00 - 15:00

Hvis du har spørgsmål til kommunens sundhedstilbud kan du kontakte:
 

 

Hvilke sundhedstilbud er der særligt til børn?

 

 

Hvis man som forældre har brug for vejledning om sit barns sundhed og trivsel, kan man henvende sig til den kommunale sundhedspleje.

I Danmark kommer sundhedsplejersken på besøg hjemme hos familier med børn i alderen 0-12 måneder. Børn og forældre kan også møde sundhedsplejersken i kommunens dagtilbud og skoler. Alle med børn og unge i alderen 0-18 år kan kontakte sundhedsplejersken.
 
Kontakt Sundhedsplejen på telefon: 27 90 55 46
Man-tors.: 07:00 - 14:30
Fredag: 07:00 - 14:00
 
Hvis du har spørgsmål til kommunens sundhedstilbud kan du kontakte:

 

Kan jeg få undervisning i dansk?

 

Du har ret til danskuddannelse, når du har fået opholdstilladelse efter den nye særlov.

Kommunen tilbyder ikke danskuddannelse til ukrainske flygtninge, som ikke har fået svar på deres ansøgning om opholdstilladelse.

Kan jeg få hjælp til at finde job?

 

Når du får opholdstilladelse efter særloven, får du også tilladelse til at arbejde i Danmark. Hvis du bliver visiteret til at bo i Sønderborg Kommune hjælper jobcentret dig med at afklare dine kompetencer og søge job.

Har du endnu ikke fået opholdstilladelse? Så har jobcentret også et tilbud til dig!

Fra torsdag den 21. april 2022 åbner vi en jobklub, hvor du kan få hjælp til CV og ansøgning samt få kontakt til lokale virksomheder, som har ledige stillinger, du kan søge.

Jobklubben er et åbent tilbud uden behov for tilmelding, og du kan deltage så mange gange, du har behov for det. Der vil være ukrainsk tolk.

Du finder tilbuddet på Augustenborg Landevej 7 1. sal, 6400 Sønderborg. Jobklubben afholdes på følgende tidspunkter:

Mandag fra kl. 13.00 – 15.00

Torsdag fra kl. 15.00 – 17.00

Fredag fra   kl. 13.00 – 15.00

Vil du vide mere? Så ring til jobcentret på telefon 27 90 76 35.

Du kan også læse mere om jobsøgning i Danmark her: https://jobguideukraine.dk/

 

Kan mine børn komme i dagtilbud og skole?

 

Skole

Har du børn mellem 6 og 17 år, skal de gå i skole.

Hvis du har opholdstilladelse tilmeldes dit barn automatisk til den skole, de skal gå på. Du vil blive kontaktet af skolen.

Hvis du endnu ikke har opholdstilladelse, skal du kontakte Lene Dippel Rasmussen på e-mail lerm@sonderborg.dk eller tlf. 28 92 17 75.
Du skal oplyse barnets navn, alder, bopæl samt tlf.nr./mail til kontaktperson.

Dagtilbud

Har du børn, der skal i dagtilbud, skal du kontakte Per Wøssner på e-mail pwos@sonderborg.dk eller tlf. 27 90 57 48.

Du skal oplyse barnets navn, alder, bopæl samt tlf.nr./mail til kontaktperson.

De yngste børn har mulighed for at komme i børnehave i Egernsund Børnehus, Børnehuset Rinkenæs, Stevning Børnehus og Mågevænget i Sønderborg.

Kan jeg få økonomisk støtte fra kommunen, mens jeg venter på opholdstilladelse?

 

Nej. Sønderborg Kommune tilbyder indkvartering, kost og logi. Private værtsfamilier har mulighed for få økonomisk støtte til udgifterne til kost og logi.

Kan jeg få krisehjælp?

 

Region Syddanmarks krisehotline
Ukrainske statsborgere, deres familie og andre borgere med tilknytning til Ukraine der bor i Region Syddanmark kan kontakte Region Syddanmarks krisehotline, hvor der ydes akut hjælp og behandling, om nødvendigt også med ukrainsk tolkebistand.

Telefon 99 44 50 60. Døgnåben.

Dansk Flygtningehjælps psykosocial telefonlinje
Børn, unge og voksne kan ringe ind til Dansk Flygtningehjælps psykosociale telefonlinje. Her kan man tale med en ukrainsk fagperson om de reaktioner, man oplever. Forældre kan desuden få vejledning om hvordan de kan støtte deres børn i den svære og udfordrende situation, man står i lige nu. Samtalen foregår på ukrainsk. Der er mulighed for at aftale et tidspunkt for en længere opfølgende samtale. Der er ligeledes mulighed for at blive visiteret til tre terapeutiske samtaler ved behov. 

Telefon 33 73 53 14. Åben hverdage kl. 9-10 og kl. 17-18.

Den psykiatriske akutmodtagelse i Aabenraa

Alle borgere i psykiatrisk krise kan desuden altid uden henvisning møde op og få hjælp på den psykiatriske akutmodtagelse i Aabenraa – Kresten Philipsens Vej 15 Indgang C. Akutmodtagelsen kan kontaktes på tlf. 99 44 56 59.

Kan jeg få stillet et hjælpemiddel til rådighed?

 

Kommunen yder støtte til dig hvis et hjælpemiddel kan afhjælpe en funktionsnedsættelse, lette dagligdagen eller er nødvendig for, at du kan udføre et erhverv.

Kontakt til hjælpemiddelafdelingen:  Tlf. 88 72 60 79

Til borgere i Sønderborg

Må privatpersoner have ukrainske flygtninge boende?

 

Du må gerne stille dit hjem til rådighed for ukrainske statsborgere, der opholder sig lovligt i Danmark.

Hvis du gerne vil stille din bolig til rådighed for ukrainske flygtninge, kan du sende en mail til Sønderborg Kommunes ukraine-taskforce ukraine@sonderborg.dk med følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • E-mail
  • Telefonnummer
  • Beskrivelse af huset (antal værelser, andre faciliteter)

Så bliver du kontaktet, hvis der bliver brug for indkvartering hos private i Sønderborg Kommune.

Kan jeg få økonomisk støtte, hvis jeg har ukrainske flygtninge boende hos mig?

 

Huser du ukrainske flygtninge, har du mulighed for at søge Sønderborg Kommune om tilskud til at dække udgifter til kost og logi fra den 10. marts. For at være berettiget til tilskud for kost og logi skal ukrainerne havde søgt eller inden for 5 hverdage søge om opholdstilladelse. Det er ukrainernes eget ansvar at søge om opholdstilladelse.

Tilskuddets størrelse:

250 kr. pr. voksen pr. døgn

150 kr. pr. barn pr. døgn

Du søger om tilskud ved at sende en e-mail til Sønderborg Kommunes ukraine-taskforce ukraine@sonderborg.dk med følgende oplysninger:

Dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer, antal voksne og antal børn (under 18 år) og dato for deres ankomst.

Hvordan kan jeg hjælpe Ukraines flygtninge?

 

Flere af de lokale nødhjælpsorganisationer og foreninger organiserer forskellige initiativer for at hjælpe de ukrainske flygtninge. Du kan støtte økonomisk og du kan melde dig frivillig, og bliv en del af arbejdet med at tage godt imod de nyankomne.

Der er mulighed for at aflevere donationer i Den Hvide By Augustenborg.

Adressen er: Den Hvide By, Palævej, Augustenborg

Der kan indleveres tøj mv. i følgende åbningstid:

Tirsdage 10.00-12.00

Onsdage 16.00-18.00

Fredage 13.00-15.00

 

På www.kriseinformation.dk kan du læse myndighedernes råd til hvordan du bedst hjælper. Her findes også en oversigt over nødhjælpsorganisationer.

Må jeg flage med det ukrainske flag for at vise min støtte?

 

Justitsministeriet har forlænget tilladelsen til at private og offentlige myndigheder flager med det ukrainske flag til og med den 1- september 2022.

Er der gode råd til at tale med mit barn om konflikten i Ukraine?

Læs mere på Red Barnets hjemmeside.

Til virksomheder

Kan jeg ansætte en ukrainsk flygtning?

 

Ukrainere, som har opholdstilladelse efter den nye særlov, har tilladelse til at arbejde i Danmark.

Hvis du ønsker at ansætte ukrainske flygtninge kan du kontakte jobcentrets virksomhedsservice på tlf. 88 72 40 31 eller mail virksomhedsservice@sonderborg.dk. Her kan du få sparring og vejledning og få jobåbninger lagt ind i vores jobbank.

Du kan også finde mere information til arbejdsgivere her