logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vandråd

Læs mere om vandråd og hvilke opgaver vandrådet har. De to sekretariatskommuner er Vejle og Tønder.
Opdateret 11.02.2020

Vandrådenes opgave er at rådgive kommunerne om indsatser for vandløbene, så de kan opfylde målene i vandområdeplanerne.

Vandrådenes opgave

Vandrådene skal arbejde med forslag til fysiske vandløbsindsatser i de vandløb, som risikerer ikke at opfylde målene i vandområdeplanerne på grund af dårlige fysiske forhold. Arbejdet skal være færdigt senest 22. september 2020. Desuden skal kommunerne og vandrådene bidrage til den miljørapport (SMV), som laves i forbindelse med arbejdet. 

Hovedvandoplande og sekretariatskommuner

Sønderborg Kommune ligger i to hovedvandoplande: Hovedvandopland 1.11 Lillebælt-Jylland og 4.1 Vidå-Kruså.

Sekretariat for Lillebælt-Jylland er Vejle Kommune og for Vidå-Kruså er det Tønder Kommune.

Link: Vejle Kommunes hjemmeside for Vandråd

Link: Tønder Kommunes hjemmeside for Vandråd