logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Tilsyn - Center for Korttidspladser

Her kan du læse de seneste års tilsynsrapporter fra Center for Korttidspladser.
Opdateret 27.04.2020

2019

Tilsynsrapport - uanmeldt tilsyn for Center for Korttidspladser 2019.

2018

Tilsynsrapport - uanmeldt tilsyn for Center for Korttidspladser 2018
Tids- og handleplan for uanmeldt tilsyn hos Center for Korttidspladser 2018 

Der er mulighed for tre forskellige tilsyn:

Formålet med tilsyn er at sikre en løbende vurdering, kontrol og kvalitetssikring med henblik på læring og udvikling.
1. Det er et lovkrav, at kommunen udfører mindst ét uanmeldt tilsyn årligt. Myndigheden i Job og Velfærd har delegeret udførelsen af tilsynene til den private virksomhed BDO. 
2. Styrelsen for Patientsikkerhed fører risikobaseret tilsyn med udvalgte behandlingssteder ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Klik her for at læse mere om risikobaseret tilsyn.
3. Styrelsen for Patientsikkerhed fører ældretilsyn, der skal bidrage til at sikre den fornødne kvalitet af den social- og plejefaglige indsats på ældreområdet. Styrelsen udvælger enhederne på baggrund af en risikovurdering og stikprøver. Styrelsen fører årligt tilsyn med 10 procent af alle relevante enheder i ældreområdet. Klik her for at læse mere om ældretilsyn.

Indgangsparti på Ulkebøl Plejecenter