logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Frivillighedens Hus

I Sønderborg Kommune er det frivillige, sociale og sundhedsfremmende arbejde samlet i Frivillighedens Hus i Perlegade.
Opdateret 12.06.2022

Frivillighedens Hus

Frivillighedens Hus danner ramme for det frivillige, sociale og sundhedsfremmende arbejde i Sønderborg Kommune.

Huset er handicapvenligt med skydedøre, ramper, handicaptoilet, handicapparkering, teleslyngeanlæg, og der forefindes lede-skinner i gulvet til samtlige mødelokaler.

Se alle sociale og sundhedsfremmende foreninger herSelvbetjeningslink knap

Hvilken hjælp kan vores frivillige sociale og sundhedsfremmende forening få i Frivillighedens Hus?

I Frivillighedens Hus kan I via Frivillighedskonsulenten få støtte og rådgivning til jeres forening.

Kan jeg låne mødelokaler til min forening?

Huset stiller gratis mødelokaler til rådighed for frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune.

Kan min forening opbevare materiale i Frivillighedens Hus?

Frivillighedens Hus tilbyder skabe og kælderrum til opbevaring af foreningernes materiale. Der er desuden mulighed for at booke husets tre store vinduespartier ud imod Perlegade, så foreningerne kan synliggøre deres aktiviteter på skift.

Hvordan ser Frivillighedens Hus ud?

Hvilke grupper er repræsenteret i bestyrelsen for Frivillighedens Hus?

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som besættes af en repræsentant for hver område:

  1. Misbrug
  2. Børn, unge og familier
  3. Ældre
  4. Sundhed, sygdom og handicappede
  5. Vennekredse og frivillige ved plejecentre
  6. Indvandrere, flygtninge og etniske mindretal
  7. Humanitært og kirkeligt arbejde