logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du få svar på de oftest stillede spørgsmål om salg af byggegrunde.
Opdateret 15.03.2021

Kan jeg reservere en byggegrund?

Ja, du kan reservere en byggegrund i 2 måneder af gangen med mulighed for at forlænge reservationen. Vælg den grund, du ønsker at reservere, vælg ”reserver en byggegrund” og udfyld skemaet.
Hvis der modtages et købstilbud på grunden i den periode, du har den reserveret, har du 5 hverdage til at beslutte, om du ønsker at købe grunden eller ej ved at indsende et købstilbud.

Jeg ønsker at købe en grund – hvad gør jeg?

Få siden med den grund, du ønsker at købe, kan du hente filen ”Købstilbud” på siden, udfyld og send via sikker post i borger.dk/e-boks til Sønderborg Kommune.

Du vil modtage en faktura på grunden i din E-boks. Når vi har registreret, at beløbet er betalt, vil vi udarbejde skødet på grunden, medmindre du anvender en advokat i handlen. Du modtager besked, når skødet er klar til underskrift, hvortil du skal anvende dit personlige NemID.

Grunden skal være betalt senest på overtagelsesdagen.

Sønderborg Kommune forbeholder sig retten til at forkaste alle indkomne tilbud. Sønderborg Kommune har ligeledes mulighed for at indgå i forhandling med budgivere efter budfristen. Efter budfristens udløb får du skriftlig besked om Sønderborg Kommune har besluttet sig for at sælge arealet eller har valgt at forkaste alle indkomne tilbud.

Skal jeg have en advokat?

Du behøver ikke bruge en advokat i forbindelse med køb af en byggegrund af Sønderborg Kommune, det er helt op til dig.

Såfremt du ønsker at anvende advokat, sender vi gerne købsaftale m.m. til advokaten for gennemgang og berigtigelse af handlen. Hvis du ikke anvender advokat, sørger vi for berigtigelse af handlen, herunder tinglysning af skøde.

Kan jeg fortryde?

Du har som køber en fortrydelsesret på 6 hverdage. Det er 6 hverdage regnet fra den dag, Sønderborg Kommune har underskrevet og dermed accepteret købsaftalen. Hvis du skulle fortryde dit køb, koster fortrydelsesretten 1% af købesummen.

Jordbundsundersøgelser og jordforurening?

Køber skal selv sørge for at få foretaget jordbundsundersøgelser af grunden. Det vil sige, at du selv skal kontakte en geotekniker eller tale med dit byggefirma herom. Jordbundsundersøgelsen må gerne foretages inden overtagelsesdagen. Normalt vil det være hensigtsmæssigt, at jordbundsundersøgelsen først foretages, når du har bestemt dig for, hvilket hus du ønsker at bygge, og hvor det skal placeres på grunden. Af samme årsag har Sønderborg Kommune ikke foretaget jordbundsundersøgelse i forbindelse med udstykningen.

Såfremt Sønderborg Kommune har oplysninger om jordforurening på de pågældende grunde, fremstår det på siden for den enkelte udstykning.

Skelpæle?

Ifølge salgsvilkårene opfordres køber til at undersøge, om alle skelpælene der afmærker grunden, er der. Dette skal gøres inden for 14 dage fra overtagelse af grunden. 

Hvis der mangler nogle skelpæle, betaler kommunen udgiften til reetablering af skelpæle inden for 14 dage fra overtagelse af grunden.

Erfaringsmæssigt kan det være svært for køber at finde skelpælene på grunden, især i lidt ældre udstykninger. Det betyder ikke nødvendigvis, at de er væk. Det kan være nødvendigt at grave lidt ned i jorden i det område, hvor de er sat. Du skal være opmærksom på, at markeringspæle ikke er det samme som skelpæle.

Hvad skal jeg betale i tilslutningsafgifter?

Ud over købesummen skal du betale for tilslutning til el, vand og varme.

Tilslutning til spildevand er forudbetalt af kommunen på alle udstykninger. De resterende tilslutninger betales direkte til forsyningsselskaberne ved anmodning om tilslutning.

Kan jeg søge om byggetilladelse før overtagelsesdatoen er indtrådt, og før jeg har fået skøde på grunden?

Ja, men du kan ikke få byggetilladelsen udstedt, inden grunden er betalt og dermed overtaget. Hvis byggetilladelsen er klar inden overtagelsesdagen, kan du vælge at betale købesummen før overtagelsesdagen. Dermed får du udstedt byggetilladelsen og kan påbegynde byggeri på grunden.

Hvad gør jeg, hvis et kabelskab / en lygtepæl eller andet står i vejen for mit byggeri?

Hvis det viser sig, at en brønd, et kabelskab, en lygtepæl eller fx et træ står i vejen for dit byggeri, og du ønsker det flyttet, skal du selv betale omkostningerne. Du må kun flytte det efter nærmere aftale med kommunen.

I forbindelse med købet kan der i størstedelen af kommunens udstykninger udleveres en ledningsplan, hvor placeringen af kabelskabe, lygtepæle m.m. fremgår, så det er muligt at tilpasse placeringen af huset og indkørslen. Vi anbefaler altid at besigtige forholdene på grunden.

Hvornår skal mit hus være opført?

Byggeriet på grunden skal være færdigmeldt senest 3 år efter overtagelsen. Hvis dette ikke overholdes kan kommunen tilbagekøbe grunden.

Kommunen er ikke forpligtet til at tilbagekøbe grunden.

Må jeg videresælge min ubebyggede grund?

Grunden må ikke videresælges ubebygget uden kommunens tilladelse. Opnår man fortjeneste ved videresalget er køber forpligtet til at indbetale difference mellem videresalgsprisen og den oprindelige købesum til kommunen, dog fratrukket dokumenterede afholdte udgifter.

Hvor lang tid tager det at få min byggetilladelse?

Her kan du se de aktuelle servicemål for sagbehandlingstider på byggetilladelse til private.

Arkæologi

Såfremt der er risiko for at finde væsentlige jordfaste fortidsminder på byggegrundene, nævnes det specifikt på de enkelte grunde. 

Hvis der under anlægsarbejdet, mod forventning, findes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museum Sønderjylland ‐ Arkæologi Haderslev adviseres. Bygherre skal i givet fald ikke afholde udgifterne til en eventuel arkæologisk undersøgelse.