logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Social-, Senior- og Handicapudvalget

Udvalget varetager opgaver på seniorområdet og det sociale område for voksne med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.
Opdateret 08.02.2022

Social-, Senior- og Handicapudvalget er ansvarlig for blandt andet socialpædagogisk bistand, beskyttet beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbud, misbrugsbehandling, støtte- og kontaktpersonordninger, særlig støtte efter Serviceloven til voksne, voksenspecialundervisning, praktisk hjælp og personlig pleje, hjemmesygepleje, hjælpemidler til både voksne og børn, institutioner under udvalgets område, fx plejecentre, botilbud og kvindekrisecenter samt uddannelsesområdet for SOSU og ernæringsområdet.

Udvalget består af 7 medlemmer.

Se dagsordener og referater her

Social-, Senior- og Handicapudvalgets medlemmer

Formand: Stefan Lydal, Dansk Folkeparti
Næstformand: Preben Storm, Socialdemokratiet

12

Ganeswaran Shanmugaratnam

Ganeswaran Shanmugaratnam
Socialdemokratiet

13

Peter Thomsen

Peter Thomsen
Venstre

16

Charlotte Riis Engelbrecht

Charlotte Riis Engelbrecht
Socialdemokratiet

17

Vivi Brit Nielsen

Vivi Brit Nielsen
Venstre

18

Erik Lorenzen

Erik Lorenzen
Socialdemokratiet

19

Stefan Lydal

Stefan Lydal
Dansk Folkeparti

28

Preben Storm

Preben Storm
Socialdemokratiet