logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Nødpasning - skole og insititutioner

Kommunalbestyrelsen fastsætter rammer for nødpasningen, herunder kriterier for udvælgelse af børn og unge, der tilbydes nødpasning.
Opdateret 23.03.2020

Kommunalbestyrelsens kriterierier for tilbud om nødpasning omfatter:

  • 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  • 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet

Nødpasningen sker i overensstemmelse med Styrelsen for Patientsikkerheds påbud og anbefalinger

Tilbud under den kommunale forsyning efter dagtilbudsloven og skolefritidsordninger efter folkeskoleloven skal inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer for nødpasning efter § 4 stå til rådighed for nødpasning af børn indskrevet i eget tilbud samt børn fra andre tilbud, hvis kommunen vurderer det nødvendigt.
 
Private tilbud efter dagtilbudsloven står til rådighed for nødpasning af børn, der er optaget i disse tilbud.
 
Har du spørgsmål bedes du kontakte den pågældende institution eller skole dit barn går på eller rette henvendelse på enten Aula eller Nembarn.