logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Nørregade 11, Guderup, 6430 Nordborg

Sønderborg Kommune sælger det tidligere Miljøcenter i Guderup beliggende på adressen Nørregade 11.
Opdateret 16.06.2021

Nørregade 11 grafik

Sønderborg Kommune sælger bygningen på Nørregade 11, Guderup. Bygningen husede tidligere et fælleskommunalt miljøcenter. Bygningen har siden kommunesammenlægningen været brugt af Guderup Skole, men skal nu ikke længere bruges i kommunal regi.

Adressen er Nørregade 11, Guderup, 6430 Nordborg. Ejendommen er på 1.749 m2 og der er indkørsel fra Nørregade til parkeringsareal og garage bag ved ejendommen.

Bygningen ligger på eget grundstykke, et stenkast fra byens skole og med direkte adgang til idrætsanlægget. Der er mange muligheder med bygningen, og der er mange kvadratmeter under tag.

Bygningen er bygget i vinkel og rummer to etager med mange rum i mange forskellige størrelser. Der er flere toiletter, baderum og et mindre køkken. Til grunden hører en stor parkeringsplads, og der er i det hele taget mange muligheder for anvendelse.

 

 

 

Guderup er et aktivt lokalsamfund med et utal af foreningsaktiviteter og et velrenommeret idrætsliv. Der er gode indkøbsmuligheder og transportforbindelser med både cykel, bil og bus bliver ikke bedre. Skolen ligger stort set som genbo til ejendommen, og børnehaven ligger få hundrede meter nede ad gaden. Linak ligger lige om hjørnet og Danfoss i kort afstand og der er parker og grønne anlæg i nærheden.

Omdannelse

Bygningen er godkendt til kontor. Hvis der skal ske en anvendelsesændring til fx boliger eller andet vil det kræve, at der ansøges om og opnås en byggetilladelse. Til byggesagsbehandlingen skal der tilknyttes en certificeret brandrådgiver. Se mere om proces for byggeansøgning under ”Dokumenter”.

Data:

Der er registreret to bygninger på ejendommen.  

Bygning 2: Bygning til kontor udført i mursten med betontegltag, har jf. BBR et samlet erhvervsareal på 522 m2. Opført 2001.

Bygning 3: Carport i træ og betontagsten, har et bebygget areal på 59 m2. Opført 2004.

Hele matriklen er på 1.749 m2.

Opvarmning: Gas

Forsyning: Området er ved at blive separatkloakeret.

Besigtigelse

Efter aftale med Ejendomskontoret på ejendomskontoret@sonderborg.dk

Marianne Tychsen 27 90 54 62 eller Christina Petersen 27 90 54 91.

Tidsplan

Offentliggørelse af udbud

Senest 15. juni 2021

Udbudsfrist

17. august 2021 kl. 12.00

Evt. godkendelse af salg på udvalgsmøde

22. september 2021

Forurening og Jordbundsforhold

Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering. Interesserede er velkomne til at foretage ønskede jordbundsundersøgelser for egen regning og efter forudgående aftale med Ejendomskontoret. Det er et vilkår, at der fuldtud reetableres, hvis ejendommen ikke købes. Der henvises til Jordforureningsattest under dokumenter.

Skat

Ejendommen er vurderet i 2020 og vi gør opmærksom på, at Sønderborg Kommune ikke er ansvarlig for fremtidige ejendomsvurdering og deraf afledte skatter.

Udbud

Ejendommen er i udbud til den 17. august 2021 og bud kan indsendes i denne periode. Udbuddet er tilrettelagt efter bekendtgørelse om offentligt udbud af salg af kommunale ejendomme af 24.6.2011.

Ejendommen sælges til højestbydende og Sønderborg Kommune forbeholder sig retten til at forkaste alle tilbud.

Ejendomskontoret står til rådighed for fremvisning og drøftelser om ejendommen. Omkring bygningsmæssige forhold på ejendommen opfordres interessenter til at booke et møde via Erhvervsservice på 88 72 71 70 eller via mail på erhvervsservice@sonderborg.dk. Det kan bl.a. være behov for dette med henblik på afklaring af forhold, omkring bygningens omdannelse til andre formål. Læs mere om processen i dokumentet ”Proces for byggesagsbehandling”.

Udbud- og salgsvilkår

  • Læs vores udbudsvilkår og salgsvilkår her
  • Bud afgives ved at indsende købstilbud (ligger under dokumenter) via sikker mail i borger.dk/e-boks til Sønderborg Kommune. Husk at udfylde overtagelsesdatoen og nødvendig data om virksomheden, der byder herunder købers CPR nr. eller CVR nr.
  • Bud afgivet på andre måder accepteres ikke.
  • Bud fra virksomheder skal vedhæftes tegningsudskrift fra cvr-registeret, der er maksimalt 1 måned gammel på underskriftstidspunktet.
  • Bud skal være Sønderborg Kommune i hænde senest 17. august 2021 kl. 12.00.
  • Vær opmærksom på, at modkrav eller vilkår for budgivers side, vil gøre buddet ugyldigt.
  • Endelig stillingtagen til vindende bud vil først blive meddelt efter Økonomiudvalgsmøde den 22. september 2021. Salget er betinget af Økonomiudvalget og evt. Byrådets endelige godkendelse.
  • Kommunen har ret til at forkaste alle bud.
  • Såfremt der i budperioden fremkommer oplysninger, der har betydning for udbuddet, offentliggøres de her på hjemmesiden.
  • Salget sker med fuld ansvarsfraskrivelse for sælger og som erhvervssalg.

Kontakt

Spørgsmål og øvrige henvendelser rettes mod Ejendomskontoret. Du kan se kontaktoplysningerne nederst på siden i Kontaktboksen.