logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Område til boligudvikling centralt i Sønderborg

Sønderborg Kommune sælger den tidligere børnehave, Agtoftsvej 18 sammen med parkeringsarealet ved Torvet, Ulkebøl til boligudvikling.
Opdateret 27.05.2020

Foto af Agtoftsvej 18

Sønderborg Kommune sælger den tidligere børnehave, Agtoftsvej 18, Ulkebøl del af matr. nr. 93 Ulkebøl på ca. 4.375 m2 sammen med parkeringsarealet ved Torvet, Ulkebøl, del af matr.nr. 7000v Ulkebøl på ca. 3600 m2. I alt ca. 8000 m2.

De to matrikler sælges til boligudvikling.

Sådan byder du

Ejendommen er i udbud fra den 18. maj 2020 til og med den 8. juni kl. 12.00. Du kan booke en fremvisning på Ejendomskontoret@sonderborg.dk eller via telefon: 88 72 40 72.

 1. Hent købsaftalen og udfyld den
 2. Send dit bud til agtoftsvej@sonderborg.dk. Bud på andre mailadresser vil blive afvist.

Læs mere

Agtoftsvej 18 - den tidligere børnehave

Parkeringsarealet, del af matr. nr. 7000v Ulkebøl, Ulkebøl

Generelle forhold

 

Om Ulkebøl

Ulkebøl er en aktiv by med et rigt foreningsliv. I Ulkebøl finder du blandt andet:

 • Ulkebøl Skole som har elever fra 0. til 9. klasse, SFO og klub.
 • Ulkebøl Hallen som indeholder sportshal, mødelokaler, cafeteria med mere.
 • Ulkebøl Forsamlingshus hvor man kan afholde familiefester, møder, konferencer og kurser.
 • Multihus.
 • Dagligvarebutik.

Arealet til salg er beliggende centralt i Ulkebøl med gode adgangsforhold til alle nødvendige servicefunktioner og ejendommen har Center Øst lige i baghaven. Ulkebøl ligger blot 3 km fra Sønderborg centrum, og hvor man nemt kan komme ud af byen og ud til den Sønderjyske motorvej.

Området er beliggende i et attraktivt villakvarter og byder på masser af muligheder. Arealerne er i dag udlagt til bydelscenter, hvor det er muligt at etablere detailsalg, servicevirksomhed og boliger samt erhverv uden genevirkning for omgivelserne. Der er imidlertid igangsat ny lokalplan for området, der ændrer området fra centerområdet til boligområde. Se beslutningen fra Teknik- og Miljøudvalget.

Agtoftsvej 18, den tidligere børnehave

Ejendommen har været benyttet som daginstitution og kan ændres til beboelse eller liberalt erhverv efter de gældende regler jf. bygningsreglementet.

Billeder

Ejendomsoplysninger

 • Bebygget areal: 403 m2
 • Grundareal: 4.380 m2. 
 • Byggeår/ombygningsår: 1968/1996.

Adgangsvejen mod nord ligger på matriklen, og er ikke udstykket som vej. Derfor er der ikke pligt til at opretholde den. Der er ingen adgangsforpligtelse til 3. part.

Servitutter

 • 11.04.1997-7468-4511.04.1997-7468-4511.04.1997-7468-4502.08.1977-931974-45 – Deklaration om højdebegrænsning.
 • 16.02.1988-933080-45 – Deklaration om varmeforsyning/kollektiv.
 • 11.04.2007-4539-45 – Deklaration om sireneinstallation.
 • 29.09.2015-1006749128 – Deklaration om kloakledning.
 • 28.11.2016-1007836038 – Deklaration om fjernevarme.

Bygningsoplysninger

Opført/ombygget: 1968/1996.

Offentlig ejendomsvurdering 13.900.000 kr.

 • Heraf grundværdi 3.786.200 kr.
 • Vurderingsår 2018.

Grundareal er på 4.380 m2.

Bebygget areal ifølge BBR meddelelse: 403 m2, hvoraf de 19 m2 er et indbygget udhus. Kælderareal: 76 m2. Erhvervsareal: 384 m2.

Matriklen er noteret som en del af en samlet fast ejendom og skal arealoverføres til køber. Køber skal selv afholde omkostningerne til arealoverførslen, tinglysning af købet og de omkostninger som der er forbundet med dette.

Tekniske oplysninger

Hovedbygning – bygning nr.  4 - 403 m2:

Ydermur: Mursten (tegl, kalksten, cementsten).

Tag: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skiffer-eternit).

Vinduer: Træ.

Ruder: 1-lags glas/2-lags termoruder/2-lags energiruder.

Gulv: Linoleum/vinyl, klinkegulv på beton.

Varmeinstallation: Fjernvarme.

Udhuse:

 • Bygning nr. 5: Udhus/værksted til børnehaven på 16 m2, opført i 2007.
 • Bygning nr. 6: Udhus på 6 m2, opført i 1996.
 • Bygning nr. 7: Udhus på 11 m2, opført i 2001.
 • Bygning nr. 8: Udhus på 19 m2, opført i 2003.
 • Bygning nr. 9: Legetårn på 6 m2, opført i 2003.
 • Bygning nr. 10: Legetårn på 6 m2, opført i 2003.
 • Bygning nr. 11: Legehus på 6 m2, opført i 2003.

Offentlige oplysninger

Planforhold: Kommuneplanramme 4.6.001.C - Centerformål. Rammen er under ændring til bolig.

Lokalplan: 0-0112 vedr. skilte og facader, zone 3. Lokalplan til bolig er under udarbejdelse.

Vand: Vollerup - Ulkebøl Vandværk.

Vej: Sælges med til bygningen.

Kloak: Separat kloakeret – Spildevand + tag- og overfladevand.

Lejeforhold: Ejendommen overtages fri for lejemål.

Zonestatus: Byzone.

Rapporter og energimærkning

Byggetekniskrapport: Bygningen fremgår i god stand, der er dog nogle reparationer der bør foretages før normal vedligeholdelse kan påregnes. Der foreligger rapport med anmærkninger.

Energimærke: E.

Ejendomsdatarapport: Ja.

Jordforureningsattest: Jordbundsforhold er ikke kortlagt. Interesserede er velkommen til at foretage jordbundsundersøgelser på egen regning.

Parkeringsarealet, del af matr. nr. 7000v Ulkebøl, Ulkebøl

Vejforhold

Arealet skal udstykkes fra restmatriklen. Køber skal selv afholde omkostningerne til dette samt tinglysning af købet og de omkostninger som der er forbundet med dette. Sønderborg Kommune skal adviseres og skal have adgang til at deltage under landinspektørens skelafsætning mod vej.

Da parkeringsarealet er en del af en offentlig vejmatrikel skal arealet nedlægges som offentlig vej for at kunne tages i brug til bebyggelse. Denne proces vil foregå sideløbende med ny lokalplan med Sønderborg Kommune, Projekt & Anlæg som myndighed.

Data

Parkeringsarealet er på ca. 3600 m2.

Ingen særskilt oplysninger om ejendomsværdi.

Generelle forhold

Jordforurening

Ingen af matriklerne er omfattet af område-klassificering. Interesserede er velkomne til at foretage ønskede jordbundsundersøgelser for egen regning og efter forudgående aftale med Ejendomskontoret. Der henvises til jordforureningsattester under dokumenter.

Skat

Vi gør opmærksom på at grundens ejendomsvurdering og afledte skattesatser kan ændre sig. Sønderborg Kommune er ikke ansvarlig herfor.

Overtagelse og udbud

Overtagelse: Efter aftale.

Udbud: Ejendommen er i udbud fra den 18. maj 2020 til og med den 8. juni kl. 12.00.

Budprocessen er tilrettelagt efter bekendtgørelse om offentligt udbud af salg af kommunale ejendomme af 24.6.2011.

Tilbud vægtes alene på baggrund af pris. Sønderborg Kommune forbeholder sig retten til at afvise alle tilbud.

Udbuds- og salgsvilkår

 • Læs vores udbudsvilkår og salgsvilkår
 • Bud afgives ved at indsende købsaftale (ligger under dokumenter) på emailadressen agtoftsvej@sonderborg.dk. Husk at udfylde overtagelsesdatoen og nødvendig data om virksomheden, der byder, samt forslag til fordeling af købesum side 9 i Købsaftalen.
 • Bud skal vedhæftes tegningsudskrift fra cvr-registeret, der er maksimalt 1 måned gammel på underskriftstidspunktet.
 • Bud skal være Sønderborg Kommune i hænde senest 8. juni 2020 kl. 12.00. Bud afgivet på andre måder accepteres ikke.
 • Vær opmærksom på, at modkrav eller vilkår for budgivers side, vil gøre buddet ugyldigt.
 • Ved indsendelse af bud modtages en automail fra Sønderborg Kommune. Skulle dette ikke ske bedes du kontakte os straks.
 • Budgivere modtager besked umiddelbart efter budfristen.
 • Kommunen har ret til frit at vælge mellem blandt de indkomne tilbud herunder at forkaste dem alle.
 • Såfremt der i budperioden fremkommer oplysninger, der har betydning for udbuddet, offentliggøres de her på hjemmesiden.
 • Det er et vilkår for salg, at de to arealer skal indgå i en samlet omdannelse af området
 • Køber skal senest 1 år efter overtagelsesdatoen have igangsat udviklingen af området til boliger og senest 3 år efter overtagelsesdatoen at have taget boligerne i anvendelse. Hvis tidskravet ikke overholdes, eller Sønderborg Kommune ikke skriftligt har accepteret afvigelser herfra, kan Sønderborg Kommune forlange tilbageskødning af ejendommen til en købspris på 75 procent af den tilbudte købspris i forbindelse med nærværende salg. Der refunderes ikke udgifter til omkostninger ej heller til ombygning eller rådgivning.
 • Salget sker med fuld ansvarsfraskrivelse for sælger og som erhvervssalg.
 • Afvigelse fra de oplyste arealangivelser, der fremkommer efter endelig udstykning påvirker ikke den tilbudte købspris, hverken i opadgående eller nedadgående retning.

Tjekliste til købsaftale

 • Køberoplysninger
 • Overtagelsesdag
 • Fordeling af købesum
 • Underskrift
 • Tegningsudskrift fra cvr-registeret. Maks 1 mdr.

Fremvisning

Du kan booke en fremvisning af ejendommen via mail: Ejendomskontoret@sonderborg.dk eller via telefon: 88 72 40 72.

Ændringer til udbud

Tilføjet dato Ændring
27. maj 2020

Størrelsen på del-areal 7000v er opdateret fra 5500 til 3600 på hjemmesiden. Nyt detailkort er uploadet og kan findes under "Dokumenter".

LER-dokumenter

LER dokumenter