logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Oplysinger om anvendelse og opbevaring af persondata

I det følgende kan du læse mere om, hvordan Sønderborg Kommune behandler dine personoplysninger.
Opdateret 18.03.2019

Hvilke oplysninger indsamles, og hvad bruges de til

Vi behandler almindelige personoplysninger og personfølsomme oplysninger om dig. Hvilke oplysninger, der behandles, afhænger af din sag. Sønderborg Kommune behandler sager efter lovgivningen. Behandling af personoplysninger vil oftest være nødvendig for, at kunne behandle din sag korrekt.

Nogle informationer henter vi selv fra offentlige myndigheder eller registre. Det kan fx være oplysninger om indkomst, skat eller BBR. Kan vi ikke selv indhente relevante informationer, vil vi bede dig om at oplyse dem til os. Det kan være nødvendigt i forbindelse med en service eller ydelse. Vi kan også bede om samtykke til videregivelse eller indhentning af personoplysninger. I nogle tilfælde siger loven, at vi skal anmode om samtykke. Et samtykke vil til enhver tid kunne tilbagetrækkes.

Når vi registrerer oplysninger om dig, har du nogle rettigheder. De findes i Kapitel 3 i Databeskyttelsesforordningen. Du kan gøre brug af dem ved at henvende dig til os.

Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig. Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med eksempelvis en ansøgning om en service eller ydelse.

Når vi indhenter personlige oplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, er der forskellige retningslinjer for, hvor længe vi gemmer dine oplysninger. Det varierer alt efter sag og formål med behandlingen. Som udgangspunkt kan vi ikke slette dine oplysninger inden den foreskrevne slettefrist.

Inden for visse fagområder skal vi arkivere dine sager og informationer, inden vi må slette dem fra vores systemer. Det reguleres af arkivloven. 

Du kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine oplysninger ved at kontakte de enkelte fagområder i kommuner.

Personoplysningerne behandles med hjemmel i Databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016), Databeskyttelsesloven (Lov 2018-05-23 nr. 502) og øvrig lovgivning.