logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Påbud og forholdsregler - offentlige områder og offentlig transport

På denne side kan Sønderborg Kommunes borgere holde sig orienteret om krav, påbud og forholdregler ved brug af offentlig transport
Opdateret 17.06.2021

Skærpede krav om brug af mundbind/visir gælder på følgende områder

Information og instrukser om brugen af mundbind kan findes på flere sprog på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

Busser og offentlig transport:

Der er stadig krav om brug af mundbind eller visir i den kollektive trafik. Det gælder for alle passagerer fra 12 år. Kravet gælder døgnet rundt.

Du kan tage dit mundbind eller visir af, når du sidder ned og når du bevæger dig rundt på stationerne og perroner.

Nogle kan, af helbredsmæssige årsager, være undtaget fra kravet om brug af mundbind eller visir. 

Det er passagerernes eget ansvar at medbringe mundbind eller visir. Passagerer vil blive afvist eller bortvist, hvis det ikke anvendes.

Læs mere: Sydtrafiks COVID-19 retningslinjer

Visiteret kørsel og flextrafik

Alle borgere, der er visiteret til kommunens kørselsordninger samt brugere af flextrafik opfordres til at bruge mundbind under transporten. Mundbind uddeles gratis i bilerne, og brugen af mundbindet er frivilligt. Opfordringen gælder kun voksne.

Anbefalingen kommer som reaktion på den seneste tids stigning i antallet af smittede med Covid-19 på landsplan. Kommunernes Landsforening og Danske Regioner opfordrer derfor kommunerne til at anbefale brug af mundbind til brugere af kommunens kørselsordninger.

 

Gratis udlevering af mundbind til socialt udsatte

Udlevering til socialt udsatte til brug i den kollektive trafik:

Sønderborg Kommune stiller mundbind til rådighed til socialt udsatte borgere til brug i den kollektive trafik. Målgruppen er borgere, hvor det vil være en væsentlig økonomisk udgift selv at investere i mundbind. Det vedrører eksempelvis personer på kontanthjælp og integrationsydelse. Dem der ikke er i ordningen skal fortsat købe sine egne mundbind.
 
Borgere i målgruppen som har brug for mundbind til den kollektive trafik, kan henvende sig på følgende steder og få udleveret mundbind:
 
Borgerservice
- Sønderborg: Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg
- Nordborg: Nordborg bibliotek, Løjtertoft 7, 6430 Nordborg
- Gråsten: Ahlmannsparken, Ahlefeldvej 4, 6300 Gråsten
 
Jobcenter Sønderborg
- Holger Drachmanns Plads 5, 6400 Sønderborg
 
Boligsocial Helhedsplan
- Ringbakken 4, 6400 Sønderborg
 
Væresteder
- Langesøgården, Langesøgården 1, 6430 Nordborg
- Café Vendepunktet, Kettingvej 24, 6440 Augustenborg
- Værestedet Midtpunkt, Slotsgade 11, 6300 Gråsten
- Værestedet Vangen, Højvang 10, 6400 Sønderborg
 
Misbrugscentret
- Kongevej 19, 6400 Sønderborg.