logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Påbud og forholdsregler - offentlige områder og offentlig transport

På denne side kan Sønderborg Kommunes borgere holde sig orienteret om krav, påbud og forholdregler ved brug af offentlig transport
Opdateret 25.02.2021

Skærpede krav om brug af mundbind/visir gælder på følgende områder

Alle personer over 12 år skal bruge mundbind eller visir

Borgerservice:

For Borgerservice gælder, at borgere skal bære mundbind/visir, når de ankommer til venteområdet i Borgerservice, og når de bliver betjent ved skranken. Hvis borgere efterfølgende skal deltage i et møde på et kontor eller i et mødelokale, er der ikke krav om, at de bærer mundbind. 

Jobcentret:

Kravet betyder, at borgere skal bære mundbind/visir, når de ankommer til receptions- eller venteområdet i Jobcenteret. Hvis borgere efterfølgende skal deltage i et møde på et kontor eller i et mødelokale, er der ikke krav om, at de bærer mundbind.

Kommunale idræts,  forenings og kultur faciliteter

Kravet gælder lokaler, som offentligheden har adgang til, inden for de indenfor ovennævnte områder. 

Kravet gælder både ansatte og besøgende, kunder mv. 

Skoler og institutioner:

Det er et krav at der benyttes mundbind / visir når du aflevere/afhenter børn på dagtilbud og skoler.

Det anbefales, at forældre afleverer sine børn hurtigt og sikkert og derved undgår unødvendig tilstedeværelse på skolen eller dagtilbudets områder.

Busser og offentlig transport:

Der er krav om at bære mundbind eller visir i den kollektive trafik. Det gælder for alle passagerer på 12 år eller over, men nogle vil af helbredsmæssige årsager kunne være undtaget fra kravet om mundbind eller visir. Kravet gælder døgnet rundt - også for ophold på bus- og togstationer. 

Det er passagerernes eget ansvar at medbringe mundbind eller visir. Passagerer an vil blive afvist eller bortvist, hvis det ikke anvendes.

Læs mere: Sydtrafiks COVID-19 retningslinjer

Visiteret kørsel og flextrafik

Alle borgere, der er visiteret til kommunens kørselsordninger samt brugere af flextrafik opfordres til at bruge mundbind under transporten. Mundbind uddeles gratis i bilerne, og brugen af mundbindet er frivilligt. Opfordringen gælder kun voksne.

Anbefalingen kommer som reaktion på den seneste tids stigning i antallet af smittede med Covid-19 på landsplan. Kommunernes Landsforening og Danske Regioner opfordrer derfor kommunerne til at anbefale brug af mundbind til brugere af kommunens kørselsordninger.

 

Gratis udlevering af mundbind til skolebørn og socialt udsatte

Udlevering til skolebørn:

Sønderborg Kommune stiller mundbind til rådighed til skolebørn fra 12 år og op, som kommunen har befordringsforpligtigelse til. Dette er også gældende ved ekskursioner, lejrskoler, kørsel til svømning etc., hvor skolen benytter kollektiv trafik. Det samme gælder for elever, der modtager specialundervisning i specialskoler og specialklasser (stadig først fra 12 år og op).

Hver enkelt elev med behov for at benytte kollektiv transport til og fra skole vil få udleveret mundbind direkte fra skolen i uge 35. I første omgang udleveres til 4 ugers forbrug, hvorefter der vil blive udleveret til 4 nye uger, hvis påbuddet fra sundhedsmyndighederne stadig er gældende. Den enkelte elev får sammen med mundbindene udleveret en instruks til, hvordan mundbindene skal bruges sundhedsmæssigt forsvarligt.

Information og instrukser om brugen af mundbind kan findes på flere sprog på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

Udlevering til socialt udsatte til brug i den kollektive trafik:

Sønderborg Kommune stiller mundbind til rådighed til socialt udsatte borgere til brug i den kollektive trafik. Målgruppen er borgere, hvor det vil være en væsentlig økonomisk udgift selv at investere i mundbind. Det vedrører eksempelvis personer på kontanthjælp og integrationsydelse. Dem der ikke er i ordningen skal fortsat købe sine egne mundbind.
 
Borger i målgruppen som har brug for mundbind til den kollektive trafik, kan vedkommende henvende sig på følgende steder i og få udleveret mundbind:
 
Borgerservice
- Sønderborg: Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg
- Nordborg: Nordborg bibliotek, Løjtertoft 7, 6430 Nordborg
- Gråsten: Ahlmannsparken, Ahlefeldvej 4, 6300 Gråsten
 
Jobcenter Sønderborg
- Holger Drachmanns Plads 5, 6400 Sønderborg
 
Boligsocial Helhedsplan
- Ringbakken 4, 6400 Sønderborg
 
Væresteder
- Langesøgården, Langesøgården 1, 6430 Nordborg
- Café Vendepunktet, Kettingvej 24, 6440 Augustenborg
- Værestedet Midtpunkt, Slotsgade 11, 6300 Gråsten
- Værestedet Vangen, Højvang 10, 6400 Sønderborg
 
Misbrugscentret
- Kongevej 19, 6400 Sønderborg.