logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Forslag til Planstrategi 2022 og idehøring til kommuneplan 2023

Opdateret 14.07.2022

Byrådet har den 22. juni 2022 besluttet at offentliggøre forslag til Planstrategi 2022. Samtidig indledes otte ugers idehøring, hvor borgere, erhvervsliv og interesseorganisationer kan byde ind med forslag til den kommende kommuneplanrevision.

Planstrategi 2022 beskriver Byrådets målsætninger for den fysiske planlægning og byudvikling i de kommende 12 år. Byrådets fokus er at sikre attraktive byggemuligheder i kommunen for både boliger og erhverv. Desuden vil der blive set på, hvordan kommuneplanen i højere grad kan understøtte et aktivt byliv i alle byer. Yderligere bliver planlægning for nye vedvarende energianlæg som fx solcelleparker og vindmøller drøftet. Planstrategien oplister også en række ændringer for konkrete temaer i kommuneplanen.

Byrådet lægger op til en delvis revision af kommuneplanen. Se mere i vedlagte Planstrategi 2022.

Mulighed for forslag og ideer

Planstrategi 2022 er i offentlig høring i otte uger frem til den 19. august. 2022. Under høring har du mulighed for at komme med din kommentar til planstrategien. Du har desuden mulighed for at indsende ideer og forslag til den kommende kommuneplanrevision. Det kan være hvis du har kendskab til et projekt, der kræver ændring i kommuneplanen. Fx et større byggeri eller en ændret anvendelse af et areal.

Send bemærkninger, ideer og forslagSelvbetjeningslink knap

Input skal være sendt senest den 19. august 2022.

Den videre proces

Alle indsendte forslag og ideer vil blive gennemgået og vurderet i forhold til ændringer i kommuneplanen.

På baggrund af Planstrategien og vurderingen af de indsendte forslag og ideer, udarbejder Sønderborg Kommune et forslag til ny kommuneplan 2023. Den ventes offentliggjort i foråret 2023 og sendt i høring. Den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2023 ventes i efterår 2023.