logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Bæredygtighedspolitik

Bæredygtighedspolitikken har fokus på, at vi skal arbejde med bæredygtighed bredt og på sigt i alle opgaver. Vi vil løfte den vigtige opgave sammen med borgere, virksomheder, foreningen med flere.
Opdateret 24.10.2019

Sønderborg byråd har i februar 2017 vedtaget Bæredygtighedspolitik og –strategi 2016. 

Bæredygtighedspolitikken har et bredt perspektiv og forholder sig til fire dimensioner: miljø, økonomi, sociale forhold og kultur.
 
Målet med politikken er, at

  • fremtidssikre kommunen,
  • værne om kommunens ressourcer og værdier,
  • stå stærkt i konkurrencen med andre kommuner og
  • være på forkant med globale og nationale tendenser.

Det er et mål at løfte opgaven på tværs af kommunale forvaltninger og i samarbejde med borgere og erhvervsliv. Opgaven er stor og kræver samarbejde.

Byrådet har prioriteret seks emner i bæredygtighedspolitikken:

  • Vi skal sørge for gode vilkår for bæredygtig, lokal fødevareproduktion.
  • Vi skal sørge for den rette klimatilpasning.
  • Vi skal sørge for en god erhvervsservice og tiltrække nye virksomheder.
  • Vi skal motivere til en sundere livsstil.
  • Vi skal uddanne unge og den eksisterende arbejdsstyrke til de rette erhvervsmæssige kompetencer.
  • Vi skal sørge for gode bosætningskvaliteter for unge og tilflyttere, der har fået job.

Disse emner vil få et særligt fokus i arbejdet med bæredygtighed, men der vil også blive arbejdet med bæredygtighed i kommunens øvrige opgaver. Den bæredygtige tilgang skal sikre et langsigtet og bredt perspektiv.

Bæredygtighedspolitikken er Sønderborg Kommunes Lokal Agenda 21-strategi.