logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Boligkommissionen

Boligkommissionen vurderer, om en bolig er sundhedsskadelig eller brandfarlig. Er du i tvivl, om din bolig skal vurderes, kan du finde mere information her på siden.
Opdateret 09.02.2022

Boligkommissionen tager stilling til, om en bolig/et lejemål er sundhedsskadelig eller brandfarlig. Ved mistanke om, at det er tilfældet, foretager vi en besigtigelse på stedet, og vi udfærdiger en efterfølgende rapport, som kan indeholde et påbud om udbedring.

Indberet en bolig til Boligkommissionen herSelvbetjeningslink knap

Ved klager over andre ikke sundhedsfarlige forhold, henviser vi lejere til huslejenævnet.

Hvordan foregår en besigtigelse af en bolig?

Vi ønsker altid en dialog omkring et fælles problem, derfor indkaldes både lejeren og ejeren til besigtigelserne.

Besigtigelsen aftales med borgeren inden 3 hverdage, og finder sted i løbet af 7 hverdage. Den efterfølgende besigtigelsesrapport udfærdiges inden 15 hverdage. Dette kan dog afgives, hvis der skal fremkaldes specielle prøver.

Hvem sidder i Boligkommissionen?

Boligkommissionen består af 9 medlemmer valgt af byrådet (3 politikere, 1 læge, 1 byggesagkyndig, 1 fra Brand & Redning, 1 jurist, 1 fra Sønderborg Grundejerforening og 1 fra Lejernes Landsorganisation).

Hvor kan jeg få mere information?