logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Bosætningshandleplanen

Bosætningshandleplanen henvender sig til alle med interesse for hele Sønderborg Kommunes fremtid.
Opdateret 09.01.2020

I Sønderborg Kommune er vi afhængige af at kunne tiltrække og fastholde tilflyttere til vores område. I denne proces favnes der bredt for, at alle tilflyttere uanset fysisk, social eller uddannelsesmæssig baggrund har de bedste forudsætninger for et meningsfuldt og aktivt liv i Sønderborg.

Virksomhederne har brug for kvalificeret arbejdskraft, ligesom en arbejdsdygtig befolkning er fundamentet for den skatteindtægt, som får Sønderborgs hjul til at dreje rundt. Men i 2008 begyndte Sønderborgs indbyggertal at falde – en negativ udvikling, der desværre bed sig fast i de følgende år. I 2015 blev Sønderborgs første bosætningsstrategi derfor vedtaget af Byrådet, og senere samme år så Sønderborg Kommunes Tilflytterservice dagens lys. 

2015 blev på alle måder et godt år for bosætningen i Sønderborg, da der var positiv tilflytning til Sønderborg fra både ind- og udland. Denne positive udvikling er fortsat i 2016 og 2017, og foreløbige tal for 2018 tyder på, at den positive tilflytning er en vedvarende tendens. Men der er selvfølgelig plads til både videreudvikling og forbedringer, for selvom udviklingen er positiv, må antallet af tilflyttere gerne blive højere og stabilt – og ligeså vigtigt er, at vi bliver bedre til at fastholde dem, der kommer hertil. For næsten 50% af Sønderborgs tilflyttere rejser igen i løbet af de første tre år. Samtidig ved vi i dag langt mere om tilflytterservice, bosætning samt Sønderborgs metaudfordringer i tiltrækning, modtagelse og fastholdelse, end vi gjorde i 2015.

Derfor er den oprindelige strategi fra 2015 i revideret og opdateret med Bosætning 2019-2022, der anviser ti konkrete handlinger for den videre indsats.

Det er vores håb, at alle borgere og interessenter vil fortsætte med at gøre en indsats for, at Sønderborg Kommune bliver ved med at være et godt sted at bo og leve. En sådan indsats som bosætningsambassadører er et afgørende fundament for bosætningshandleplanen. 

Kun i fællesskab kan vi gøre hele Sønderborg til et oplagt og attraktivt sted at skabe sig et hjem i alle livsfaser. Vi håber, mange vil finde inspiration i strategien og tage del i at udbrede fortællingen om Sønderborg Kommunes kvaliteter.

Handleplanen 2019-2022 er godkendt i Byrådet d. 31. oktober 2018.