logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Handleplan for Fødevarer

Sønderborg Kommune som klimavenligt fødevareområde.
Opdateret 24.03.2020

Med fokus på klimavenlige og lokale fødevarer samt god mad- og måltidskultur, skal Handleplan for Fødevarer være med til at sætte et positivt aftryk på borgernes livskvalitet og bidrage til, at Sønderborg når målet om at være CO2 neutral i 2029.

Handleplanens mission er at øge efterspørgslen og anvendelsen af klimavenlige og lokale fødevarer, og sikre det gode liv i Sønderborg kommune.

Handleplanen understøtter Byrådets Vision og Planstrategi, politikkerne for bære­dygtighed og sundhed samt Kommuneplanens afsnit om ’Medborgerskab’:

  • Bæredygtighed med fokus på økonomisk, miljømæssig, social og kulturel bæredygtighed.
  • Sundhed med fokus på en sund kommune med fælles ansvar inden for sund­hedsfremme, forebyggelse, trivsel og et meningsfyldt liv.
  • Medborgerskab med fokus på, at politikere og embedsmænd giver plads og rum til at borgere kan involveres.

Handleplanen er lavet ud fra evalueringer og drøftelser i udvalget for Land­distrikter, Natur og Fødevarer, samt erfaringer fra projekter, workshops og tiltag, der binder ind i den tidligere ’Fødevarestrategi 2016-2029’ som denne handleplan erstatter. Indsatserne i handleplanen vil blive fulgt op med projektbeskrivelser på helt konkrete handlinger, og status og resultater vil løbende blive afrappor­teret.

Fokusområder

Handleplan for Fødevarer har tre overordnede fokusområder for indsatserne:

Klimavenlige og lokale fødevarer​​

Målsætning: Øge efterspørgslen af lokale og klimavenlige fødevarer

Varetages af: Turisme og Landdistrikter, Digitalisering og udbud, Offentlige køkkener, ProjectZero

Mad- og måltidskultur

Målsætning: Fremme folkesundheden og reducere madspild

Varetages af: Kultur, Turisme og Bæredygtighed, House of Health, Børn, Uddannelse og Sundhed, Offentlige køkkener, Plejecentrene

Lokale madoplevelser og -netværk

Målsætning: Øge fødevareturismen samt skabe flere arbejdspladser

Varetages af: Kultur, Turisme og Bæredygtighed, Sønderborg Vækstråd, VisitSønderborg og Destination Sønderjylland.

 

Fokusområderne hænger sammen og mange af indsatserne går på tværs.