logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Fødevarestrategi

Sønderborg Kommune som klimavenligt fødevareområde
Opdateret 06.12.2019

Sønderborg Kommune har formuleret en fødevarestrategi for 2016 - 2029. Strategien har fokus på lokal fødevareproduktion og god måltidskultur, og den har fået navnet:

”Sønderborg Kommune som klimavenligt fødevareområde”

Fødevarestrategien er en del af Sønderborg Kommunes vision om at være en kommune i vækst, hvor borgerne lever Det gode Liv.

Ambitionen er, at fødevarestrategien skal være med til at sætte et positivt aftryk på borgernes livskvalitet og bidrage til, at Sønderborg når målet om at være CO2 neutral i 2029.

Initiativerne i fødevarestrategien vil fremme folkesundheden og sikre udvikling i hele Sønderborg Kommune samt skabe levende og eftertragtede bomiljøer i landdistrikterne med lokal forankring.

Fødevarestrategien består af 5 indsatsområder:

  • Indsatsområde nr. 1 Samskabelsesprincip
  • Indsatsområde nr. 2 Fremme af folkesundheden via fokus på lokale fødevarer
  • Indsatsområde nr. 3 Øget efterspørgsel efter lokale fødevarer
  • Indsatsområde nr. 4 Facilitering og understøttelse af flere initiativer
  • Indsatsområde nr. 5 Forsøg og pilotprojekter

Fødevarestrategiens indsatser vil blive evalueret én gang årligt, og evalueringen vil danne baggrund for en videreudvikling af kataloget med handlinger og nye initiativer.