logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Folkeoplysning og aftenskole

Folkeoplysningens formål er at fremme demokrati og aktivt medborgerskab.
Opdateret 16.01.2020

Formålet med Sønderborg Kommunes Folkeoplysningspolitik er at udforme en politik med udgangspunkt i lokale forhold.

Politikken skal kunne give foreninger og borgere både indflydelse på og indsigt i, hvilke rammer der gælder for den folkeoplysende virksomhed i Sønderborg Kommune.

Folkeoplysningspolitikken kan desuden være medvirkende til at sikre fremdrift og dynamik i folkeoplysningsarbejdet.

Politikken skal derfor ikke ses som en statisk størrelse men netop som en politik, der i samarbejde med de folkeoplysende foreninger og andre aktører på området skal fungere dynamisk.

Kvinde laver keramik på aftenskole

Aftenskolepolitik

Aftenskolernes Samråd har i samarbejde med fritidsafdelingen udarbejdet en aftenskolepolitik.

Samrådet ønsker hermed at synliggøre aftenskolerne som værdifulde aktører i kommunens fritids- og kulturliv.

Politikken beskriver nogle overordnede forhold for aftenskolerne samt giver bud på en fremtidig vision om at skabe et samlet sted for mange af aftenskolernes aktiviteter.