logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Jordkøbsnævnet

Sønderborg Jordkøbsnævn kan ved jordkøb og mageskifte medvirke til at sikre forskellige offentlige og private projekter.
Opdateret 20.10.2020

Jordkøbsnævnet er bemyndiget af ministeren for fødevare, landbrug og fiskeri i henhold til jordfordelingslovens § 25.

Hvad kan Jordkøbsnævnet

  • Jordkøbsnævnet kan mageskifte jord (købe jord og betale med jord).
  • Købe jord til jordbrugsmæssige aktiviteter, hvis der i kommunen er brug for ekstra jord til en jordfordeling, at skaffe jord til supplering af jordbrug og at skaffe jord til at bevare landskabet.
  • Købe jord til ikke-jordbrugsmæssige aktiviteter til fx: drikkevandssikring, naturgenopretning, byudvikling og fritidsområder.

Medlemmer

Jordkøbsnævnets medlemmer er udpeget af Sønderborg Byråd

Byrådet:

Email-adresse:

Suppleant:

Erik Lauritzen (A) formand

borgmester@sonderborg.dk

Bjørn Allerelli Andersen (A)

Charlotte Riis Engelbrecht (A) cre@sonderborg.dk Kristian Beuschau (A)

Gerhard Bertelsen (S)

gbe@sonderborg.dk

Christel Leiendecker (S)

Tage Petersen (V)

tpe@sonderborg.dk

Thomas Worm Larsen (V)

Sønderjysk Familielandbrug:

 

 

Niels Iwang

iwang@jubii.dk

 

LandboSyd:

   

Flemming Rasmussen

Blansvej24@gmail.com

 

Friluftsrådet:

 

 

Birger Jønsson

b.joensson@stofanet.dk

Søren Flensborg

Danmarks
Naturfredningsforening:

 

 

Torben Nielsen

wolffsgaardsvej@bbsyd.dk

Christian Eckholdt