logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Lokalplaner

Her finder du et link til de digitale lokalplaner.
Opdateret 18.05.2020

Hvor må bygninger placeres? Hvor store må bygningerne være? Hvilke materialer må der benyttes? Hvordan skal de ubebyggede arealer udformes? Det er alt noget, du kan få svar på i en lokalplan.

Find en lokalplan gældende for dit område samt oplysninger om lokalplaner under udarbejdelse, lokalplaner i høring og vedtagne lokalplaner.

Du skal som grundejer overholde lokalplanen

Hvis din ejendom er omfattet af en lokalplan, er du som grundejer forpligtet til at overholde lokalplanens bestemmelser. Dog kan eksisterende lovlige forhold fortsætte uændret uanset lokalplanens bestemmelser. Ved nybyggeri, tilbygninger, nedrivning og ombygninger samt ændret anvendelse skal lokalplanen overholdes.