logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Mark- og Vejfred

Her kan du henvende dig vedrørende spørgsmål om erstatning ved skade forårsaget af løse dyr.
Opdateret 03.01.2022

Anmeldelse af erstatningskrav skal ske til Sønderborg Kommune, Sekretariatet, inden 7 dage, efter at skaden er sket. 
På klagen skal du oplyse navn, bopæl på besidderen af det dyr, der har forvoldt skaden.

Klager sendes til

sekretariatet@sonderborg.dk

eller

Mark- og Vejfred
Byrådssekretariatet og Jura
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Markvej

Pris og lovgivning

At indbringe en mark- og vejfredssag koster højest 1.932 kr.

Vurderingsmændene efter lov om mark- og vejfred består af en formand samt yderligere to vurderingsmænd – udpeget af Byrådet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatet for Mark- og Vejfred.