logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Masterplan for Handel og Turisme

En ny masterplan skal lægge fundamentet for en stærk og fælles indsats på handels- og turismeområdet i Sønderborg Kommune.
Opdateret 26.11.2018

Masterplan for Handel og Turisme målretter turisme- og handelsudviklingen i Sønderborg Kommune.

Masterplan for Handel og Turisme 2.0 er en opdateret og skærpet strategi, som sætter retningen for de kommende års turisme- og handelsudvikling i Sønderborg Kommune.

Masterplan 2.0 har udgangspunkt i vores styrkepositioner – naturen, gastronomien og historien – som også er udpegede styrkepositioner i det tværkommunale samarbejde i Destination Sønderjylland. På baggrund af trends, tendenser og områdets stedbundne potentialer, har vi identificeret 4 strategiske indsatsområder, som sætter rammen for strategien og dermed de kommende års turismeudvikling:

  • Turistservice 2.0
  • Aktiv Naturturisme
  • Kulturturisme
  • Detailhandel

Vores målsætninger er, at:

  • øge antallet af turister via tiltrækning af nye målgrupper og en højere kapacitetsudnyttelse i skuldersæsonen
  • skabe bedre udviklingsmuligheder for erhvervet og derved øge udbuddet af oplevelser inden for fokusområderne
  • forbedre turistvenligheden i kommunen og gøre eksisterende oplevelsesmuligheder mere tilgængelige.

I tilknytning til strategien er udarbejdet et handlekatalog, som du kan finde i dokumentboksen nederst på siden.