logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Naturpolitikken

Byrådet har den 24. juni 2015 vedtaget en naturpolitik for Sønderborg Kommune. Læs Naturpolitikken i hæftet.
Opdateret 03.01.2020

I Sønderborg Kommune er der rige muligheder for at nyde og bruge naturen. Presset på den danske natur er stort, hvad enten vi ønsker at udnytte, bruge eller nyde den. Det skaber behov for at beskytte vores natur, for at sikre, at vores efterkommere også får gavn af en mangfoldig natur.

Sønderborg Kommune skal sikre naturen bedst muligt i overensstemmelse med de danske love, de statslige natur- og vandplaner, EU’s direktiver og de internationale aftaler. Det betyder blandt andet, at vi værner om de gode levesteder for dyr og planter. I Kommuneplan 2013-2025 tog Sønderborg Kommune det første skridt til en naturpolitik ved at formulere en vision for naturen i kommunen.

Sønderborg Kommune ønsker, at naturpolitikken danner grundlaget for at bevare, forbedre og genskabe naturen, og for at skabe bedre sammenhæng mellem en opdelt natur til gavn for den biologiske mangfoldighed.

For borgeren skal naturpolitikken sikre, at kommunen prioriterer indsatsen til fordel for naturen, så fremtidens borgere har muligheder for oplevelser i en natur med større kvalitet.

Sønderborg Kommune vil tage ansvar for at samordne naturindsatsen. Arbejdet sker i en god dialog og i et styrket samarbejde med borgere, landsbylaug, erhverv og interesseorganisationer. Sønderborg Kommune vil i forvaltningen af naturen gerne tænke i helheder og se muligheder i de nye udfordringer, der vil komme.

Naturpolitik I Sønderborg Kommune

Hæfte om Naturpolitikken

Nedenfor kan du læse åbne et hæfte om Naturpolitikken. Hæftet uddyber formålet med naturpolitikken. Naturpolitikken danner grundlag for formulering af mål, konkrete indsatser og handlingsplaner. Naturpolitikken tænkes ind alle steder, der berører vores natur. Den er kommunens strategi og prioriteringsgrundlag for naturforvaltningen.