logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Politik for medborger-, forenings- og forsamlingshuse 2017-2020

Politik for medborger-, forenings- og forsamlingshuse skal være med til at styrke mange aspekter af fremtidige borgerinitiativer. Læs mere om politikken her.
Opdateret 21.11.2018

Formål med Politik for medborger-, forenings- og forsamlingshuse

Politikkens primære formål er at skabe en klar politisk retning for området med afsæt i Politik for Medborgerskab. Politikken skal styrke forberedelsen, indholdet, vurderingen og sagsbehandlingen af fremtidige borgerinitiativer, hvor der tegner sig et behov for kommunale bidrag til de fysiske rammer.

Målsætninger

Med denne politik ønsker Sønderborg Kommune at indfri følgende målsætninger:

  • Fastholde og videreudvikle eksisterende og nye fællesskaber i stærke borgerdrevne samarbejdsformer – til glæde for den enkelte borger, lokalsamfundet og det større fællesskab. Det skal bl.a. ske ved at skabe levedygtige medborger-, forenings- og forsamlingshuse rodfæstet i en stor lokal opbakning i hele Sønderborg Kommune.
  • Sønderborg Kommune vil understøtte lokale initiativer og opfordre til, at mange borgere i Sønderborg Kommune fortsat involverer sig aktivt og medskabende i vores fællesskaber.
  • Sønderborg Kommune vil opfordre til, at borgere og foreninger i forbindelse med igangsættelse af medborger-, forenings- eller forsamlingshusprojekter etablerer stærke fællesskaber om projektet med en bred gruppe af lokale borgere og foreninger for at skabe et solidt fundament for husets fremtidige virke.
  • Sønderborg Kommune vil arbejde for, at skabe en jævn geografisk spredning af medborger-, forenings- og forsamlingshuse og en god udnyttelse af de fysiske rammer.
  • Sønderborg Kommune vil gøre det lettere og mere enkelt for både borgere og foreninger, at igangsætte nye medborger- og forsamlingshusprojekter. Politikken indeholder derfor en oversigt over de aktiviteter, der bør gennemgås, fra en idé fødes og til den eventuelt kan realiseres samt en tjekliste over, hvad der bør indgå i en ansøgning.
  • Sønderborg Kommune ønsker at styrke kvaliteten af ansøgninger om etablering af nye forsamlings- og medborgerhuse og skabe et mere ensartet vurderingsgrundlag i den efterfølgende politiske beslutningsproces.
  • Sønderborg Kommune ønsker at udvikle en mere transparent sagsbehandlingsproces af ansøgninger om etablering af nye forsamlings- og medborgerhuse til gavn for både ansøgere og politiske beslutningstagere.

Politik for medborger-, forenings- og forsamlingshuse 2017-2020 er godkendt af Byrådet den 13. december 2017.