logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Sådan arbejder Byrådet

Medlemmerne af Byrådet er valgt af borgerne og holder hver måned møde i byrådssalen. Udvalgene arbejder i dybden med forskellige områder.
Opdateret 24.02.2022

Byrådet er valgt til overordnet at lede Sønderborg Kommune. Byrådet udstikker visioner og tager beslutninger om alle større sager, der har betydning for kommunen, fx de årlige budgetter.

Hvem sidder i Byrådet?

Byrådet i Sønderborg har 31 medlemmer, fordelt på partierne Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti, Fælleslisten, Venstre og Dansk Folkeparti. De blev valgt ind ved kommunalvalget i november 2017. Byrådet er valgt ind for en 4-årig periode. Se Byrådets medlemmer her.

Borgmester Erik Lauritzen fra Socialdemokratiet leder Byrådets arbejde.

Udvalgsarbejde

Det samlede Byråd mødes til byrådsmøder en gang i måneden. Derudover har Byrådet nedsat en række udvalg til at arbejde i dybden med konkrete områder. Udvalgene kan selv beslutte mange ting. Større beslutninger bliver altid behandlet i Byrådet. Se Byrådets udvalg her

Borgerne kan komme med indsigelser

Visse ting, der har særlig stor indflydelse på borgerne, bliver sendt i høring. At noget bliver sendt i høring betyder, at alle borgere, eller de borgere, som vil blive direkte berørt af en beslutning, har mulighed for at komme med indsigelser. Det kunne fx være en plan for, hvor i kommunen der skal opstilles vindmøller.

Demokrati og indflydelse

Byrådsmøderne er åbne, og enhver har mulighed for at overvære møderne. Alle borgere i Sønderborg Kommune har mulighed for at stille spørgsmål til Byrådet. Det skal ske skriftligt. Se her hvordan du stiller et spørgsmål til Byrådet.

Styrelsesvedtægt og forretningsorden

I forretningsorden for Byrådet kan du læse, hvilke regler der gælder på byrådsmøderne i Sønderborg Kommune.

Styrelsesvedtægten for Sønderborg Kommune beskriver blandt andet:

  • hvor mange medlemmer, der skal sidde i Byrådet
  • hvilke opgaver, der er pålagt borgmesteren
  • hvilke udvalg, der er nedsat
  • hvilke opgaver, de forskellige udvalg tager sig af

​Se Byrådets forretningsorden og styrelsesvedtægt.

Konstitueringsaftale

Se Konstitueringen for valgperioden 2022-2025 her.

Se Konstitueringen for valgperioden 2018-2021 her.

Håndbog

I "Politikerhåndbogen" finder du en gennemgang af byrådsrelevante emner.