logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Socialpolitik

Sønderborg Kommune har godkendt en ny tværgående socialpolitik for handicap-, psykiatri- og udsatteområdet med titlen Sammen om det gode liv.
Opdateret 21.11.2018

Sønderborg Kommune har godkendt en ny tværgående socialpolitik for handicap-, psykiatri- og udsatteområdet med titlen Sammen om det gode liv.

Den nye socialpolitik afløser tre politikker, idet der hidtil har været politikker for såvel handicap- samt udsatte- og psykiatriområdet. Disse er nu samlet i én politik. 

Den overordnede vision for socialområdet er: "Et aktivt, selvstændigt og meningsfuldt liv – med udgangspunkt i den enkeltes håb og drømme".

Socialpolitikken arbejder - som alle andre politikker og strategier i kommunen - med fire grundlæggende værdier i mødet mellem medarbejder og borger, nemlig dialog, anerkendelse, samarbejde og engagement. Socialpolitikken lægger op til, at der tages udgangspunkt i det enkelte menneskes håb og drømme for fremtiden. Det handler om værdighed, sociale fællesskaber, beskæftigelse og nytænkning. Politikken skal sikre, at de mennesker, den handler om, får de rigtige løsninger og møder de rigtige indsatser og metoder. 

Socialpolitikken bliver til handling gennem en udviklingsstrategi for de tre områder inden for områderne: "En fælles indsats for og med borgeren, nære indsatser før mursten og styrkede aktivitets- og beskæftigelsesmuligheder".

Stemningsbilleder