logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Socialpolitik

Socialpolitikken 2021 – 2024 ”Fælles om et liv med muligheder” udspringer af Sønderborg Byråds vision med fokus på et godt liv. Visionen sætter borgernes ressourcer, potentialer og muligheder i centrum.
Opdateret 01.03.2021

Byrådet i Sønderborg Kommune godkendte den 24. februar 2021 en ny tværgående socialpolitik for handicap-, psykiatri- og udsatteområdet med titlen "Fælles om et liv med muligheder".

Socialpolitikken er vores fælles udgangspunkt for, hvordan vi prioriterer opgaver på det sociale område. Det er med socialpolitikken i hånden, at vi laver fremtidige planer for socialområdet og støtter borgerne til at blive mest mulig selvhjulpne. Alle mennesker er værdifulde og vi tror på, at alle kan bidrage til samfundet. Med udgangspunkt i høj faglighed og fleksibilitet understøtter socialpolitikken, at borgerne udvikler sig og lever det gode liv.

Målgruppen for politikken er borgere over 18 år med betydelig eller omfattende nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale behov.

Politikken har samtidig fokus på pårørende og frivillige, som spiller en central rolle for den enkelte.

Forsiden af socialpolitikken