logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Udsatteråd

Udsatterådet er et talerør for udsatte borgere. Udsatterådet rådgiver kommunalbestyrelsen i udsattepolitiske spørgsmål.
Opdateret 13.08.2021

Udsatterådet er talerør for samfundets socialt udsatte og sætter fokus på vores forståelse af social udsathed, hvem der er socialt udsatte, og ikke mindst hvilken betydning politikker og beslutninger har for, at nogle mennesker bliver socialt udsatte.

Hvis du har forslag til temaer eller områder, som du mener, at udsattrådet skal se på, er du velkommen til at kontakte os her.

Via undersøgelser, rapporter og dialog med den enkelte, den faglige såvel som den politiske verden, forsøger rådet at påvirke fordomme, misforståelser og holdninger om socialt udsatte. 

Udsatterådet beskæftiger sig ikke med konkrete person- og klagesager, men drøfter spørgsmål af mere generel karakter og kommer med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Det tilstræbes, at udsatterådet rummer viden og praktisk erfaring inden for alle områder (hjemløse, borgere med rusmiddelmisbrug, prostituerede, psykisk sårbare, unge udsatte) og har repræsentanter fra både offentlige og frivillige organisationer samt borgere.

Udsatterådet består af i alt 10-12 personer. Klik her for at se listen over medlemmer og stedfortrædere.

Mødedatoer

Her finder du Udsatterådets mødedatoer 2021.

Dagsordner og referater

Her finder du dagsordener og referater.

Udsatterådets forretningsorden

Forretningsorden godkendt i Social- og Seniorudvalget den 8. maj 2018

Udsatterådets årsrapport 2019.