logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Værdighedspolitik

Her kan du læse om de værdier og fokusområder på ældreområdet, som værdighedspolitikken handler om.
Opdateret 16.01.2020

Her kan du læse om de værdier og fokusområder på ældreområdet, som værdighedspolitikken handler om. 
 
”Det gode liv for ældre” er Sønderborg Kommunes værdighedspolitik for 2019 – 2022

I den reviderede værdighedspolitik sætter vi den enkelte borger i forrest med afsæt i omtanke, omsorg og høj faglighed samt en tro på borgerens potentialer for at kunne selv. Det vigtige samspil med de pårørende er et nyt fokusområde i værdighedspolitikken.

Værdighedspolitikken beskriver kommunens overordnede vision, værdier og prioriteringer på ældreområdet. Som en central ramme for kommunens indsats på ældreområdet står visionen for ældreområdet: "Aktive ældre i eget liv – med omtanke og omsorg" samt værdierne: dialog, anerkendelse, samarbejde og engagement.

Værdighedspolitikken har i den reviderede udgave syv fokusområder:

  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • Mad og ernæring
  • En værdig død
  • Pårørende
  • Bekæmpelse af ensomhed (nyt)

Den reviderede værdighedspolitik er udarbejdet med input fra borgere og pårørende, Ældrerådet, Handicaprådet, Udsatterådet, Integrationsrådet, Sundhedsudvalget, Social- og Seniorudvalget og andre interessenter i en inddragende proces omkring mere værdig ældrepleje for ældre borgere i Sønderborg Kommune.Stemningsbillede