logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vandforsyningsplan

Hvad indeholder en vandforsyningsplan, og hvem gælder planen for?
Opdateret 06.02.2020

Planen beskriver hvordan vandforsyningen foregår i dag samt kommunens retningslinjer og visioner for den fremtidige vandforsyning.

Vandforsyningsplanen fortæller hvilke vandværker der forsyner hvilke områder samt de krav kommunen stiller til:

  • Vandværkerne angående hygiejne, forsyningssikkerhed, indretning m.m.
  • Enkeltindvinderne angående indretning og forsyning

I planen finder du desuden

  • Kommunens bedømmelse af hvert vandværk
  • Ledningsnettet for vandværkerne

  • En beskrivelse af den fremtidige drikkevandsforsyning i kommunen

Planen er bindende for den kommunale myndighed, der herefter kan håndhæve de fastsatte retningslinjer over for borgere og vandværker. Dog må de almene vandforsyningsanlæg ikke anlægge vandledninger i strid med vandforsyningsplanen.