logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Bevillingsnævn

Bevillingsnævnet afgør sager vedrørende restaurationsvirksomhed. Her kan du bl.a. læse, hvordan du søger om alkoholbevilling.
Opdateret 25.04.2020

Bevillingsnævnet tager sig blandt andet af spiritusbevilling, bestyrergodkendelser og anmeldelse af ændringer i direktion og bestyrelse.

Sådan søger du

Ansøgningsskemaer til alkoholbevilling, fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse eller til anmeldelse af ændring af sammensætning af direktion og bestyrelse i selskaber og foreninger kan hentes på internettet på Politiets hjemmeside.

Link til blanketter på politiets hjemmeside (åbner nyt vindue) 

 - se under "Hotel- og restaurationsvirksomhed" 

Du kan også hente ansøgningsskemaer og vejledninger hos:

Syd- og Sønderjyllands Politi
Bevilling/Tilladelser
Haderslevvej 52, 6200 Aabenraa
Telefon 114

Om bevillingsnævnet

Bevillingsnævnet træffer afgørelser vedrørende:

 • Alkoholbevillinger

 • Udvidet åbningstider

 • Godkender bestyrere af restaurationsvirksomheder

 • Afgiver forhåndsudtalelser om eventuel etablering af nye restauranter

 • Modtager anmeldelse om og godkender ændring af sammensætning af direktion og bestyrelse i selskaber og foreninger

Funktionsperiode og mødefrekvens

Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode. Nævnet holder møde cirka 6 gange årligt.

Der er møde i Bevillingsnævnet:

 • torsdag den 20. februar 2020
 • torsdag den 23. april 2020
 • torsdag den 25. juni 2020
 • torsdag den 20. august 2020
 • torsdag den 22. oktober 2020
 • torsdag den 17. december 2020

Bevillingsnævnets sekretariatsmæssige opgaver varetages af Byrådssekretariatet i Sønderborg Kommune.

I samarbejde med bevillingspolitiet skaffer sekretariatet oplysninger til brug for sagsbehandlingen, har kontakten med ansøgerne, deltager i nævnets møder mm.

Bevillingsnævnets medlemmer

Bevillingsnævnet er nedsat af Byrådet og består af en repræsentant for politiet valgt af politidirektøren, et sagkyndigt medlem med relevant kendskab til virksomhedsøkonomi og seks andre medlemmer udpeget af Byrådet. 

 • Erling Taul Jensen
 • Henrik Sohl
 • Dorthe Mehlberg
 • Carsten Lysbjerg Mogensen
 • Stefan Kronborg
 • Tom Holden Jensen
 • Poul Fischer
 • Jan Andersen