logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Budgetforlig 2017

Socialdemokraterne, Slesvigsk Parti, Konservative Folkeparti, Fælleslisten og Enhedslisten indgik den 22. september 2016 en fælles budgetaftale.
Opdateret 27.04.2020

Aftalen vedrører de økonomiske og indholdsmæssige rammer for budgetåret 2017 samt overslagsårene 2018-20.

Overskriften på budgetaftalen indikerer på den ene side et fortsat fokus på udvikling, men vel at mærke på et ansvarligt økonomisk grundlag.

Udviklingsperspektivet ses blandt andet i, at aftalen understreger markante investeringer i kommunens tredje og nyeste fyrtårn, rettet mod turisme, samt investeringer rettet mod vores børn og unges fremtid.

Ansvarligheden gennemsyrer budgetaftalen ved, at nye tiltag har karakter af investeringer, som forventes at understøtte kommunens langsigtede indtægtsgrundlag. I tillæg hertil fastholdes et solidt økonomisk grundlag igennem hele budgetperioden.

Læs hele budgetaftalen her.