logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Bygningsforbedringsudvalget

Vi uddeler støtte til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger.
Opdateret 06.07.2022

Der gives tilskud til bevaringsværdige ejer- og andelsboliger.

Bygningsforbedringsudvalget afholder fire møder i 2022, hvor det fortsat er muligt at få ansøgninger behandlet på følgende dato:

 • Onsdag den 7. september 2022 (Ansøgningsfrist den 7. august 2022)
 • Onsdag den 7. december 2022 (Ansøgningsfrist den 7. november 2022)

Søg tilskudSelvbetjeningslink knap

Hvad kan jeg søge om tilskud til?

Efter vejledning til byfornyelsesloven kan der gives tilskud til:

 • Bygninger, der er omfattet af de udarbejdede kommuneatlas, der findes for tidligere Gråsten, Nordborg, Sønderborg og til dels Augustenborg kommune.
 • Bygninger, som ligger inden for et område med en bevarende lokalplan.
 • Bygninger beliggende i udpegede områder, hvor der sættes fokus på at bevare kulturmiljøer – jf. kommunens hovedstruktur.
 • De, af tidligere Sønderjyllands Amt, udpegede kulturmiljøer i kommunen.
 • Bygninger, som ved besigtigelse findes bevaringsværdige.

Tilskud gives til udvendig istandsættelse og har til formål at føre husene tilbage til deres oprindelige stil, som fx:

 • Tage, tagrender og skorsten, kviste, tårne og ovenlys.
 • Ydermur, facadeudsmykninger og arkitektoniske detaljer.
 • Vinduer, indvendige forsatsruder og koblede rammer.
 • Døre og porte.
 • Karnapper, altaner, verandaer og udestuer, der er en del af den oprindelige bygning.
 • Fundamenter, stenpikning under tagdryp. Indgangspartier, udvendige trapper og kældernedgange.​
Er min bygning bevaringsværdig?

Hvordan ansøger jeg om tilskud?

Du kan løbende ansøge om støttemidler til istandsættelse, da udvalget holder møde 3-4 gange årligt. Ansøg via ansøgningsskemaet.

Ansøgningsskema vedlagt udførlig beskrivelse af renoveringsprojektet med tegnings- og udbudsmateriale sendes til:

By og Landskab
Sønderborg Kommune
Att.: Rudi Hønborg Benkjer
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg
Mobil: 27 90 75 61

Ved eventuelle spørgsmål vedrørende ansøgningen, kontakt da venligst Rudi Hønborg Benkjer.

Tilskuddets størrelse og vilkår

Du kan søge om støtte til bevaringsværdige ejendomme, hvor du bor i ejendommen. Hvis din ejendom er delvist udlejet, kan du kun søge om støtte til den del af ejendommen, som du bor i.

For bevaringsværdige bygninger (bevaringsværdi 1-4) gælder, at tilskuddet højst kan udgøre 1/3 af de støtteberettigede udgifter.

De ansøgte renoveringsarbejder må ikke være igangsat, førend der er givet endelig tilsagn om støtte. Istandsættelsesarbejderne skal enten opretholde bygningens nuværende bevaringsværdi eller fremme husets oprindelige udtryk ved at anvende oprindelige materialer og udformningsprincipper.

Der ydes ikke tilskud til arbejder, hvor den samlede udgift ligger under 20.000 kr.

Udgifter til tinglysning af deklaration betragtes som en støtteberettiget udgift, når tilskuddet overstiger 50.000 kr.

Dog stilles vilkår om, at støttesumme over 50.000 kr. tilbagebetales i tilfælde af, at ejendommen sælges indenfor 10 år efter udstedelse af bevillingen.

Ved beløb under 50.000 kr. skal der ikke tinglyses deklaration.

Retningslinjer kan findes under links sidst på siden.

Hvem sidder i bygningsforbedringsudvalget?
 • Ulrick Christiansen, Formand, udpeget af Byrådet
 • Steen Groth Nørhart, Suppleant, udpeget af Byrådet
 • Maria Frost Andresen, Næstformand, udpeget af Byrådet
 • Ejler Skjerning, Suppleant, udpeget af Byrådet

Bevaringsinteresse

 • Anders Billesbølle, Foreningen By og Miljø
 • Leif Johnsen, Foreningen By og Miljø, Suppleant

Grundejerinteresse

 • Bernt Knudsen, Sønderborg Udlejerforening
 • Claus Østergaard, Suppleant
 • Peter Enger, Grundejerforening for Høruphav

bevaringsbygning