logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Deleby

Kan vi dele os til en bedre kommune og få et stærkere socialt fællesskab?
Opdateret 27.04.2020

Den 2. marts 2016 besluttede Byrådet i Sønderborg Kommune at indgå i et partnerskab, der samler offentlige og private aktører på tværs af landet for at udforske deleøkonomiens potentialer i danske byer og kommuner. Partnerskabet hedder ’Deleby’ og skal fremme viden om deleøkonomi og fremme en ny delekultur til glæde for borgere, byer, erhvervs- og kulturliv i Danmark.

Sønderborg Kommune er på mange områder en foregangskommune når det kommer til bæredygtig- og grøn omstilling. Formålet med at indgå i et samarbejde omkring ’Deleby’ er at skabe nye omkostningseffektive og vækstgenerende løsninger på udfordringer som ressourcehåndtering, mobilitet og velfærd, men det kræver at vi formår at udvikle nye og bæredygtige deleøkonomisk baserede forretningsmodeller.

Projektet understøtter den bæredygtige udvikling og er samtidig med til at inddrage borgerne, to værdifulde elementer vi allerede arbejder med i Sønderborg Kommune. 

-    I Sønderborg Kommune er vi glade for at være en del af Projekt Deleby. Vi står over for konkrete udfordringer inden for ressourcehåndtering, mobilitet og velfærd. Projekt Deleby skal inspirere og give os nye ideer til, hvordan borgere, det offentlige og private virksomheder sammen kan udvikle nye innovative løsninger. Det handler f.eks. om at vi skal blive bedre til at dele vores byarealer, landdistrikter, bygninger og funktioner på nye måder, som giver plads til fornyelse og mangfoldighed til glæde og gavn for os alle. Jeg ser frem til at følge projektet, udtaler Sønderborg Kommunes borgmester Erik Lauritzen.

Logo for Projekt Deleby

Ressourcer kan udnyttes bedre

Tanken i deleøkonomi er, at der overalt findes forskellige ressourcer – både private og offentlige – som ikke bliver udnyttet fuldt ud, og som derfor kan skabe gavn og nytte for andre i de perioder, hvor de ellers ikke ville være i brug. Det handler om at finde de bedste eksempler på, hvordan vi kan udnytte vores ressourcer endnu bedre, end vi allerede gør. 

Projekt Deleby skal være med til at udvikle en række eksempelprojekter, der kan belyse både potentialer og udfordringer for deleøkonomien i Danmark. Eksempelprojekterne kan eksempelvis handle om, hvordan vi kan blive bedre til at engagere danskerne bredt i at dele uudnyttede ressourcer med hinanden og med lokalsamfundet og dermed bidrage til at skabe lokale kvaliteter og udvikling. 

Et landsdækkende projekt 

Sønderborg, Lejre, Slagelse, Næstved, Middelfart, Nyborg og København er som de første kommuner gået med i et ambitiøst partnerskab, der skal udforske, hvordan danske byer kan komme til at fungere endnu bedre ved, at borgerne, virksomhederne og det offentlige finder nye måder at dele og bruge hinandens ressourcer på. Partnerskabet med titlen 'Deleby' er iværksat af Dansk Arkitektur Center i samarbejde med Realdania og Erhvervsstyrelsens Grøn Omstillingsfond. 

Få mere at vide

Det er Dansk Arkitektur Center - DAC - som har skabt Projekt Deleby.

Deleby har udgivet et magasin som afslutningsrapport. Og i bedste deleøkonomisk stil er det blevet til gennem samskabelse. Dette magasin er udviklet med afsæt i viden og erfaringer skabt i partnerskabsprojektet Deleby.

Forundersøgelsen af byens deleøkonomi fra juni 2016 giver overblik over deleøkonomiske definitioner, koncepter, løsninger og udfordringer og præsenterer nye deleøkonomiske eksempelprojekter, der blev udviklet henover sommeren og efteråret 2016. Klik her for at læse rapporten.

På nyhedssitet www.delebyer.dk kan du læse om alt fra nye kommunale deleinitiativer til de seneste trends i den globale deleøkonomi.