logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Spildevandsplan

Læs den aktuelle Spildevandsplan eller se status for din ejendom.
Opdateret 06.12.2019

Sønderborg Kommunes spildevandsplan er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelsesloven, og godkendt af Byrådet i Sønderborg Kommune. Den aktuelle spildevandsplan går fra 2016-2021.

Spildevandsplan 2016-2021

Planen dækker perioden 2016-2021, og erstatter tidligere spildevandsplaner samt efterfølgende tillæg hertil.

Planen udgør grundlaget for kommunens administration af spildevandsområdet. Derudover fastlægger spildevandsplanen de fremtidige rammer for håndtering og udvikling af spildevandsforsyningen til og med 2021, som udføres af spildevandsselskabet Sønderborg Forsyning A/S.

I Spildevandsplan 2016-2021 findes der:

  • oplysninger om de eksisterende og planlagte forhold for spildevandsforsyningen i Sønderborg Kommune
  • løsningen af prioriterede opgaver i den tidligere spildevandsplan
  • de overordnede politikker og målsætninger for spildevandsområdet.

Planen beskriver forventede tidspunkter for udførelse af renoveringer, investeringer og nye spildevandsanlæg. Planen beskriver også Sønderborg Forsynings løbende vedligeholdelse og fornyelse af afløbssystemer, miljøtilstanden i vandmiljøet samt tilpasning til kommunens byudvikling.

I denne planperiode lægges der fokus på at være på forkant med de fremtidige klimaforandringer i kommunen. Sønderborg Kommune vil i samarbejde med Sønderborg Forsyning arbejde videre med at nedbringe belastningen af vandmiljøet fra de regnbetingede udledninger. Samtidigt fortsættes arbejdet med at forbedre spildevandsrensningen i det åbne land. Dette med baggrund i Statens vandområdeplaner 2015-2021, Jylland og Fyn.

Spildevandsplanen er kommunens nuværende bud på en langsigtet og miljøvenlig håndtering af spildevandet, så vandet håndteres bedst muligt, og oversvømmelser og forureninger mindskes væsentligt.