logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen er en beskrivelse af samarbejde og fordeling af ansvar/opgaver på sundhedsområdet mellem region og kommuner.
Opdateret 19.02.2020

Om Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen er den formelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem regionen og kommunerne men også i forhold til de alment praktiserende læger.

Aftalen er indgået mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i de 22 syddanske kommuner og den nuværende aftale dækker perioden 2019-2023.

Formål

Formålet er med Sundhedsaftalen er at bidrage til at skabe endnu bedre sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af de tre sektorer. Målet er at skabe høj ensartet kvalitet, høj patienttilfredshed og god tryghed for borgerne.

Aftalen indeholder en række visioner og delvisioner, der hver især understøttes af konkrete målsætninger med tydelige mål.

Aftalen omfatter alle borgere i Region Syddanmark og dækker både det somatiske og psykiatriske område.

Sundhedsaftalen understøttes et administrativt tillæg, som rummer forslag til virkeliggørelsen af de politiske visioner

Læs Sundhedsaftalen 2019-2023 og Det administrative tillæg nedenfor.