logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer

Udvalget fordeler bl.a. midler til landdistrikterne og koordinerer arbejdet med udviklingsplaner.
Opdateret 27.04.2020

Se en oversigt over alle lokalsamfundene i Sønderborg Kommune samt de seneste nyheder på Infoland. 

Gå til Infoland, sonderborgkom.dk her 

Formål og opgaver

Landdistriktsudvalget:

 • er dialogpartner for Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme og herunder i spørgsmål om at oprette landsbyråd og landsbylaug.
 • rådgiver om organisering af landdistriktsområdet, er sparringspartner til landsbylaugene og sikrer vidensdeling mellem disse.
 • fordeler efter politisk godkendte retningslinjer midler til landdistrikterne (eksempelvis: midler til de enkelte landsbylaug, projektmidler, midler til internet m.v.)
 • koordinerer arbejdet med udviklingsplaner og bidrager til, at landdistrikterne bliver landskendte som attraktive bosætningsområder.

Logo for landdistrikterne

Se referater fra Landdistriktsudvalgsmøderne her

Landdistriktsudvalgets medlemmer

Politikere:

Formand 
Charlotte Riis Engelbrecht

Egevej 17, Adsbøl, 6300 Gråsten

Mobil: 27 90 02 14
E-mail: cre@sonderborg.dk

Kirsten Bachmann

Påkjær 25, Nybøl, 6400 Sønderborg

Mobil: 27 90 39 90
E-mail: kba@sonderborg.dk

Tom Hartvig Nielsen

Bakken 37, 6440 Augustenborg

Mobil: 27 90 39 78
E-mail: thn@sonderborg.dk

Kristian Beuschau

Nørre Landevej 74, Kegnæs, 6470 Sydals

Mobil: 27 90 39 86
E-mail: kbe@sonderborg.dk

Daniel Staugaard

Sundgade 6, 6320 Egernsund

Mobil: 51 22 23 54
E-mail: dasa@sonderborg.dk

Frivillige og suppleanter fordelt på område:

Område: Navn: Landsbylaug: E-mail: Telefon/mobil:
Gl. Gråsten Niels Peter Nielsen Kværs-Tørsbøl-Snurom ingeniels@kgnielsen.dk 25 11 38 00
Suppleant Hans Jørgen Bollmann Kværs-Tørsbøl-Snurom Bollmann@bbsyd.dk 74 65 94 25
Gl. Sundeved Asmus Madsen Avnbøl-Ullerup asmus.ulleruplund@gmail.com 21 76 31 30
Suppleant Karsten Fanø Blans Fanoe@hotmail.com 61 77 67 81
Gl. Broager Helle Johannsen Dynt-Skelde-Gammelgab fiv.helle@pc.dk 21 63 23 40
Suppleant Ingebeth Clausen Smøl clausen1818@gmail.com 23 46 15 23
Gl. Sønderborg Kenni Nielsen Kær Halvø hannekenni@gmail.com 25 78 91 77
Suppleant Poul Hyldegaard Madsen Kær Halvø pom@outlook.dk 22 64 13 39
Gl. Nordborg Agnes Nielsen Svenstrup nielsen@moisen.net 40 98 92 89
Suppleant Kent Mynch Nordals Landsbylaug PAK kent@mynch.dk 23 43 27 70
Gl. Sydals Erling Junker Lysabild ejja@bbsyd.dk 23 61 47 29
Suppleant Jette Linaa Schou Christensen  Mommark linaa68@gmail.com 23 60 99 60
Gl. Augustenborg Karin Autzen Asserballe karin.autzen@kingfood.dk 51 83 88 83

Kontaktpersoner i forvaltningen

Niels Bøgskov Frederiksen, Chef for Turisme og Landdistrikter

Mobil: 27 90 69 90
E-mail: nbfr@sonderborg.dk

Connie Mark Skovbjerg, Landdistriktskoordinator 

Mobil: 28 89 80 21
E-mail: cskb@sonderborg.dk

Retningslinjer for ansøgning af midler fra udviklingspuljen

Der er frist d. 1/5 og 1/10.

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer har besluttet følgende retningslinjer for ansøgning af midler fra udviklingspuljen:

 • Landsbylauget skal have udarbejdet en udviklingsplan
 • Der skal ansøges via ansøgningsskema på www.sonderborgkom.dk
 • Alle tilladelser og godkendelser skal forelægges forvaltningen inden udbetaling af midler
 • Der skal foreligge et foreløbigt budget for projektet
 • Der skal angives, hvem der har ansvaret for projektet
 • Der skal foreligge en tidsplan for projektet

Procedure for afslutning af projekter

 • To måneder efter afslutning af projektet indsendes materiale med budget og lign.
 • Efter et år følges der op på projektet, og ved årsskiftet udarbejder landsbylauget en status på projektet
 • Der udarbejdes et endeligt budget med kvitteringer
 • Såfremt midlerne ikke bruges som ansøgt, skal de tilbagebetales til Sønderborg Kommune
 • Skema med tilbagemelding udfyldes, bl.a. en evaluering af projektet