logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Ribesvej 1 og 1a, Sønderborg

Sønderborg Kommune sælger nu 2 byggegrunde på Ribesvej i Sønderborg. Hvis du er på udkig efter drømmegrunden i et familievenligt område tæt på stort set alt, så er Ribesvej 1 eller 1a lige noget for dig.
Opdateret 30.10.2020

Salgsgrafik med fordele for Ribesvej 1 og 1a

Ønsker du at være tæt på det hele – byen, skoven og naturen, så er byggegrundene beliggende på Ribesvej 1 og Ribesvej 1A, 6400 Sønderborg lige noget for dig. Sønderborg Kommune sælger nu disse to attraktive byggegrunde i den østlige del af Sønderborg.

Familievenligt område tæt på stort set alt

Byggegrundene er beliggende i et attraktivt og familievenligt boligområde ud til store grønne arealer og med kort afstand til den flotte natur ved Kathrinelund og Sønderskoven. Ud over den korte afstand til naturen er der kort afstand til dagligvarebutikker, Center Øst, og servicestation – kort sagt, her er kort til det hele.

Der er ingen lokalplan for området og området er derfor underlagt betingelserne i kommuneplanrammen og bestemmelserne i bygningsreglementet.

 

 

 

 

Ønsker du at købe Ribesvej 1 eller 1a?

Ønsker du at købe en af byggegrundene, skal du hente og udfylde blanketten i dokumentlisten ’Købstilbud med salgsvilkår’.

Købsaftalen sendes via sikker mail i borger.dk/e-boks til Sønderborg Kommune

’Emnefeltet’ udfyldes med adressen på byggegrunden, som fremgår under informationen om grundene.

Grundende sælges med en mindstepris til højestbydende.

Byggegrundene sælges efter Bekendtgørelse nr. 799 af 24/11/2011 om offentlig udbud ved salg af kommunale ejendomme og sælges til højstbydende. Sønderborg Kommune forbeholder sig retten til at forkaste alle indkomne tilbud. Sønderborg Kommune har ligeledes. jf. bekendtgørelsen, mulighed for at indgå i forhandling med budgivere efter budfristen.

Reserver en grund

Klik her for at reservere en byggegrund

Planmæssige forhold

 • Byzone.
 • Området er i kommuneplanramme 4.4.007.B udlagt til boligområde.

Kommuneplanramme 4.4.007 foreskriver følgende:

 • åben-lav og tæt-lav helårsbeboelse
 • maksimalt 2 etager med maksimal højde på 6 meter
 • maximal bebyggelsesprocent for åben-lav bebyggelse er 30% / maximal bebyggelsesprocent for tæt-lav bebyggelse er 40%.

Information om Ribesvej 1

 • Grundstørrelse: 989 m2.
 • Mindstepris kr. 949.440,- 

Information om Ribesvej 1A

 • Grundstørrelse: 1.294 m².
 • Mindstepris kr. 1.242.240,- 

Byggegrundene er under udstykning og forventes godkendt hos Geodatastyrelsen senest 1. december 2020.

Grundende sælges eksklusiv alle tilslutningsbidrag, som køber selv afregner med de respektive forsyningsselskaber. Dog opkræves tilslutningsbidraget til regn- og spildevand på kr. 64.956,24,- inkl. moms (2020 priser) sammen med købsprisen, det vil sige at det indkomne bud tillægges denne pris.

Overtagelse

Overtagelsesdato kan ske fra den 1. december 2020.

Vigtig information

Grundene sælges som byggemodnede. Sønderborg Kommune sørger derefter for at der bliver etableret stik fra vejen og indtil skellet på matriklen efter nærmere aftale med køber, i forhold til de udbydere der er i området.. Se ledninger under "Supplerende information".

Vi gør opmærksom på at byggegrundene er placeret i et område hvor der forefindes en tingslyst deklaration omkring fjernvarme. Der er derfor tilslutningspligt til fjernvarme.

Jordbundsforhold

Sønderborg Kommune tager forbehold for jordbundsforholdene, da disse ikke er undersøgt. Køber skal selv sørge for at få foretaget jordbundsundersøgelser af grunden. Det vil sige, at du selv skal kontakte en geotekniker eller tale med dit byggefirma herom. Omkostningerne til dette afholdes af køber. Ønsker man at undersøge jordbundsforholdene forud for køb, kan dette lade sig gøre med forudgående skriftlig aftale med Sønderborg Kommune og mod reetablering af grunden, hvis den ikke købes. Købsprocessen eller budfristen påvirkes ikke af tilbudsgivers mulighed for forudgående jordbundsundersøgelser, så det anbefales, at de foretages inden budfristen.

Jordforurening

Matriklerne er ikke kortlagt:

 • Region Syddanmark har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på de pågældende matrikler.
 • Matriklerne er ikke omfattet af områdeklassificering.
 • Der er på disse matrikler ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven.

Arkæologi

Det Museets vurdering at området er destrueret og at risikoen for at finde væsentlige jordfaste fortidsminder er minimal. Museet anbefaler derfor ikke en forundersøgelse af dette område.

Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet alligevel påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens § 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museum Sønderjylland ‐ Arkæologi Haderslev adviseres. Bygherre skal i givet fald ikke afholde udgifterne til en eventuel arkæologisk undersøgelse.

Supplerende information

Der er ved indhentning af oplysninger i Ledningsejerregisteret fremkommet følgende:

 • Ledning fra Stofa A/S i det sydlige skel mod ’Ribesvej’.
 • Ledning fra TDC i det vestlige skel mod ’Ved Skellet’.
 • Ledning fra Evonet i det vestlige skel mod ’Ved Skellet’ samt stikledning ind på ’Ribesvej 1a’.
 • Ledning fra EL:CON i det vestlige skel mod ’Ved Skellet’.
 • Sønderborg Forsyning har tinglyste ledninger i det vestlige skel mod ’Ved Skellet’ samt ledning i det sydlige skel mod ’Ribesvej’.

Kort over ledninger kan ses i dokumentlisten.