logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Sagsbehandlingstid

Så lang tid tager det at behandle din sag
Opdateret 25.04.2018

Vi skal besvare din anmodning om aktindsigt snarest og i videst mulig omfang inden syv arbejdsdage efter modtagelsen af din anmodning. Kan din anmodning undtagelsesvis ikke færdigbehandles inden syv arbejdsdage, vil vi hurtigst muligt og inden fristens udløb forklare dig om årsagen til overskridelsen af fristen, og hvornår du kan forvente at få den endelige afgørelse.

Har vi ikke færdigbehandlet din anmodning om aktindsigt inden 14 dage efter modtagelsen, har du mulighed for at klage særskilt over sagsbehandlingstiden.

En klage over sagsbehandlingstiden skal fremsendes til os. Hvis vi ikke har færdigbehandlet din anmodning om aktindsigt senest syv arbejdsdage efter klagens modtagelse, skal vi videresende klagen til klageinstansen med en begrundelse for sagsbehandlingstiden.