logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Politikker og retningslinjer på det specialiserede børne- og ungeområde

Her finder du Sønderborg Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik, kommunens serviceniveau på det specialiserede børneområde samt kommunens honoreringsmodel på familieplejeområdet.
Opdateret 03.02.2021

Sammenhængende børne- og ungepolitik – ambitioner i øjenhøjde

Sønderborg kommunes børne- og ungepolitik afspejler ambitioner på børn og unges vegne med udgangspunkt i den enkeltes styrker og/eller udfordringer.

Link til politikken: Sammenhængende børne- og ungepolitik

Serviceniveau på det specialiserede børne- og ungeområde

Serviceniveauet er udarbejdet som et vejledende styringsredskab for myndighedsrådgivere og andre fagprofessionelle i Børn, Uddannelse og Sundhed,

men kan i lige så høj grad være anvendeligt for borgere, politikere og samarbejdspartnere, som ønsker indsigt i kommunens services til sårbare børn, unge og familier.

Sønderborg Kommunes serviceniveau er et vejledningsmateriale.

Sønderborg kommune er fortsat underlagt servicelovens krav om konkret og individuelle vurderinger i sociale sager.

Link samt bilag til serviceniveau findes nederst på siden.

Honoreringsmodel på familieplejeområdet

Pr. 1. januar 2021 er Sønderborg Kommune overgået til gennemsnitsmodellen som honoreringsmodel på familieplejeomårdet. Formålet med at overgå til gennemsnitsmodellen er først og fremmest, at understøtte anbragte børns ressourcer fremfor vanskeligheder og at sikre plejefamilier øget incitament for at forbedre plejebørnenes situation. Dette idet honoreringen ikke sættes ned i takt med en eventuel positiv udvikling hos plejebørnene.

Gennemsnitsmodellen som honoreringsmodel skal medvirke til at skabe ro omkring anbringelsen ved at gøre

honoreringen forudsigelig i hele anbringelsesperioden og den skal bidrage til et godt samarbejde mellem

kommune og plejefamilie. Sidstnævnte ved at have klare aftaler om, hvilken støtte, omsorg eller behandling

plejebarnet skal have og ved fra anbringelsens start at tydeliggøre anbringelsens forventede varighed.