logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Skolesundhedspleje

Sundhedsplejen i Sønderborg Kommune tilbyder undersøgelse og sundhedssamtaler til alle børn gennem skoletiden – tilbud, som skal støtte op om barnets sundhed og trivsel.
Opdateret 27.04.2021

COVID-19 information

Dreng får synstjek

Sundhedsplejen er en del af et tværfaglige team på skolen, som består af Ungdomsuddannelsesvejleder i udskolingen, sundhedsplejerske, familierådgiver og psykolog.

Oversigt over sundhedsplejen i skoletiden

Dit barn ser skolesundhedsplejersken første gang til en indskolingsundersøgelse, og sidste gang når til en udskolingsundersøgelse i 8 klasse.

 • 0. klasse: Indskolingsundersøgelse med forældre (sundhedsorienteret samtale, motorisk screening, højde, vægt, syns- og høreprøve).
 • 1. klasse: Sundhedspædagogisk undervisning, højde og vægt.
 • 4. klasse: Sundhedsorienteret samtale samt synsprøve, højde og vægt.
 • 5. klasse: Pubertetsundervisning.
 • 6. klasse: Synsprøve, vægt og højde.
 • 8. klasse: Udskolingsundersøgelse (sundhedsorienteret samtale, højde, vægt, syns- og høreprøve).​
 • Specialklasseelever: Følger det samme tilbud som øvrige elever.
  - Behovssamtaler
  - Mulighed for telefonisk råd og vejledning

Sundhedsplejens logo