logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Socialtandpleje

Socialtandpleje er et tilbud om tandpleje til særligt udsatte borgere, som ikke kan benytte de almene tandplejeordninger.
Opdateret 17.09.2021

Socialtandpleje

Socialtandpleje er et tilbud til særlig udsatte borgere, som ikke kan benytte de eksisterende tandplejeordninger i privat tandlægepraksis, omsorgstandpleje eller specialtandplejen.

Hvad er socialtandpleje?

Vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning til vedligeholdelse af behandlingen.

Hvem kan indstilles til socialtandpleje

  • Gadehjemløse og borgere der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder, frivillige organisationer fx Kirkens Korshær.
  • Borgere der ikke kan opholde sig i egen bolig.

Borgerens sociale forhold, funktionsevne og tandbehandlingsbehov er afgørende for retten til at benytte socialtandpleje og er uafhængig af borgerens forsørgelsesgrundlag.

Det akutte tandbehandlingsbehov beror på en tandfaglig vurdering.

Hvordan visiteres jeg til socialtandpleje?

Anmodning skal ske igennem socialfaglig medarbejder, der på borgerens vegne og samtykke indstiller til socialtandpleje hos Overtandlæge, Tandplejen Sønderborg Kommune.