logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Aktindsigt og indsigt i statistikker og data om kommunen

Sådan får du indsigt
Opdateret 15.12.2020

Alle har som udgangspunkt ret til at se dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning. Retten til aktindsigt gælder for hele den offentlige forvaltning og dækker også over fx kort, film eller tegninger. Adgangen til aktindsigt er dog ikke uden undtagelser. Nedenfor kan du læse, hvordan du søger aktindsigt, og hvad du kan få aktindsigt i.

Hvis du er part i en sag, giver forvaltningsloven en videregående ret til aktindsigt. Eksempelvis kan der være personlige oplysninger, som du kun kan få aktindsigt i, hvis du er part i sagen, og som andre fx journalister ikke kan få indsigt i.

Du kan også få indsigt i registre. Hvis du søger indsigt i alle Sønderborg Kommunes registre/behandlinger om dig selv, kan du søge om registerindsigt via Borger.dk.

Meroffentlighed
Sønderborg Kommune ønsker størst mulig åbenhed i den kommunale forvaltning, og vi vil derfor i vidt omfang give aktindsigt i mere end loven kræver. Vi kan dog ikke give aktindsigt i oplysninger, der er omfattet af regler om tavshedspligt, eller hvor videregivelse vil være i strid med anden lovgivning.                           

Læs mere her:
Retten til aktindsigt 
Offentlighedsloven 
Forvaltningsloven