logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Akut hjælp og vagttelefoner

Her finder du telefonnumre til bl.a. politi, lægevagt og skadestue samt krisecentre og nødapotek.
Opdateret 15.10.2021
Akutte telefonnumre og vagttelefoner Ring
Ulykke, brand eller miljøforurening 112
Politi 114
Lægevagt, skadestue eller skadeklinik 70 11 07 07
Alkohol og misbrug 88 72 44 85
Kvinde- og krisecenter 74 42 05 28
Børn og unge hjælp 88 72 42 42 (modtagelsen)
Jordmodervagten 79 97 22 60
Tandlægevagt 99 44 08 09 (kl. 9-12)
Anmeld defekt gadebelysning (NRGI) 87 39 04 04
Den Fælles Vagtcentral / Oversvømmelse på veje 88 72 41 10
Hvor finder jeg et apotek?

Find dit nærmeste apotek samt åbningstider på www.apoteket.dk

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg oplever brud på en vand- eller kloakledning?

Hvis du oplever brud på kloakledning, skal du kontakte Sønderborg Forsyning på telefonnummer 88 43 53 00 eller gå til Sønderborg Forsynings hjemmeside.

Har du brud på en vandledning, skal du først undersøge, hvilket vandværk, det er tilsluttet og kontakte det enkelte vandværk herefter. Der findes 45 private vandværker i Sønderborg Kommune

Akuthjælp på din mobil

Med regionernes gratis akuthjælp-app kan du hurtigt få overblik over dine muligheder for akuthjælp. App’en dækker akuthjælp i hele landet.

App’en giver et overblik over eksempelvis åbningstider for skadestuer og akutmodtagelser, lægevagter, apoteker, tandlæge- og tandskadevagter, kiropraktorvagter og psykiatriske akuttilbud. Læs mere om app'en Akuthjælp her

Sundhedsberedskab

Sundhedsberedskabsplanen skal sikre, at beredskabet under større ulykker, katastrofer og krigslignende tilstande kan sikre en videreførelse af daglige opgaver tilpasset de ændrede krav samt varetagelse af forebyggelses-, behandlings- og omsorgsopgaver.

Hvornår skal planen træde i kraft?

Sundhedsberedskabet aktiveres, hvor der er et behov, som ikke kan håndteres indenfor rammerne af det almindelige sundhedsvæsen.

Det kan være i tilfælde af store ulykker, katastrofer, udbrud af smitsomme sygdomme, terrorhandlinger eller krigslignende tilstande, hvor antallet/arten af tilskadekomne kræver, at sundhedsvæsenet omstiller og/eller udvider kapaciteten til det pludseligt ændrede behov.

Omstillingen fra en normal situation/dagligdag til en beredskabssituation kan foregå som en kontinuerlig og glidende overgang i et omfang tilpasset det opståede behov.

Lovgrundlag

Ifølge bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskab med videre skal kommunerne udarbejde en sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsberedskabet omfatter:

  • Sygehusberedskabet
  • Lægemiddelberedskabet
  • Beredskabet i den primære sundhedssektor
  • Kommunale forpligtelser
  • Kommunens forpligtelser fremgår af bekendtgørelsens §§7-10.

Kommunen skal:

  • En gang i hver valgperiode udarbejde en plan for sundhedsberedskabet 
  • Koordinere sundhedsberedskabsplanen med kommunens øvrige beredskabsplaner samt regionens og nabokommunernes sundhedsberedskabsplaner
  • Indhente rådgivning fra Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen

Alarmering

Det kommunale sundhedsberedskab alarmeres ved at kontakte akutteamet i sygeplejen på tlf.: 27 90 43 56.

Sundhedsberedskabsplanen.