logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Børn, Uddannelse og Sundhed

Her finder du oplysninger om Børn, Uddannelse og Sundheds organisering
Opdateret 26.06.2020

Forvaltningen er beliggende på

Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg

Tlf.: 88 72 64 00
E-mail: post@sonderborg.dk

Børn og Uddannelse betjener børn og unge i alderen 0-23 år samt deres familier. Se organisationsdiagram nederst på siden.

Pladsanvisningen

Pladsanvisningen varetager anvisning af pladser i såvel dagplejen, vuggestuer, daginstitutioner, SFO og klubber - og står for bl.a. forældrebetalingen, administration af fripladser m.m.

Dagplejen

Ca. 540 børn bliver passet i dagplejen i Sønderborg Kommune. Dagplejeafdelingen i det enkelte område udgør sammen med daginstitutionsafdelinger i området i alt 7 dagtilbudsområder.  Der udarbejdes læreplaner for dagplejen, og der føres tilsyn med det enkelte dagplejehjem. 

Daginstitutioner

Ca. 2655 børn i alderen 3 til 6 år bliver passet i Sønderborg Kommunes daginstitutionsafdelinger, som sammen med dagplejen er organiseret i 7 dagtilbudsområder. Den pædagogiske udvikling aflæses bl.a. i Læreplanerne for den enkelte institution. Daginstitutionsområdet fører ligeledes tilsyn med private og selvejende institutioner.  Området har et tæt samarbejde med såvel dagplejen som skoleområdet. Der er tilknyttet et korps af ressourcepædagoger, som bistår familien og institutionen i forhold til de børn, som måtte have et specialpædagogisk behov. 

Uddannelse

Ca. 7000 elever ml. 6-17 år bliver undervist i Sønderborg Kommunes skoler. Området varetager herudover SFO og klub området, ungdomsskolevirksomheden, efterskoler og naturskoler samt UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning).
I SFO passes ca. 1600 børn fra 0., 1. og 2. klasse - i SFO-Klub passes ca 410 børn fra 3., 4., 5. og 6. klasse..  

Det specialiserede børne og ungeområde 

Afdelingen tilbyder råd, vejledning og iværksættelse af hjælpeforanstaltninger til børn, unge og deres familier i forbindelse med pædagogiske, psykologiske og sociale problemstillinger. Der arbejdes i tværfaglige distriktsteams. 

Organisationen omkring Børn og uddannelse

Direktør: Carsten V. Lund
Forvaltningen refererer til:

born_uddannelse_sundhed_diagram_800x960.jpg​​