logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Digital Post for borgere

Det er obligatorisk for alle borgere over 15 år at kunne sende og modtage posten digitalt til og fra det offentlige.
Opdateret 11.05.2022

Tjek din digitale post på borger.dkSelvbetjeningslink knap

Post til og fra det offentlige indeholder ofte personfølsomme oplysninger som fx dit cpr-nummer. Det er derfor obligatorisk, at du kan modtage og sende din digitale post sikkert. Din private e-mailadresse (fx fra hotmail, g-mail, ofir mv.) kan derfor ikke bruges. I stedet skal du anvende din digitale postkasse på borger.dk eller din e-boks. Når du modtager posten, foregår det via en sikker forbindelse. Det betyder, at ingen uvedkommende kan få adgang til at læse din post, når den er undervejs til og fra din digitale postkasse. Den digitale postkasse er beskyttet af dit NemID og er lige så sikker som en netbank. Postkassen hænger sammen med dit cpr.-nr. og vil følge dig, uanset om du flytter adresse eller skifter e-mail.

Hvor læser jeg post fra det offentlige?

Du læser din digitale post fra det offentlige enten på www.borger.dk eller i www.e-boks.dk, alt efter hvad du foretrækker. Uanset om du logger på borger.dk eller på e-Boks.dk, er det den samme indbakke og den samme digitale post fra det offentlige, du ser.

I videoen herunder kan du se, hvordan du modtager og sender Digital Post fra og til det offentlige:

Se også hvordan du opretter mapper i din indbakke og får overblik over din digitale post.

Kan jeg fritages fra at modtage digital post?

I visse tilfælde kan en borger blive fritaget fra at modtage posten fra det offentlige digitalt, hvis du opfylder mindst én af følgende begrundelser for fritagelse:

 • Du har en kognitiv funktionsnedsættelse (fx hvis du lider af demens, eller er udviklingshæmmet eller har en hjerneskade), som hindrer dig i at anvende Digital Post.
 • Du har en funktionsnedsættelse (fx blindhed), som hindrer dig i at anvende Digital Post.
 • Du har ikke adgang til computer med internetforbindelse i dit hjem.
 • Du er ikke længere registreret med fast bopæl eller opholdssted i Danmark
 • Du er permanent udrejst af Danmark
 • Du har sproglige barrierer, som gør, at du fx har svært ved at forstå teksterne i Digital Post.
 • Du har praktiske vanskeligheder ved at skaffe den offentlige digitale signatur (NemID)
 • Du er bosiddende i et område, hvor der ikke er mulighed for at etablere internetforbindelse (min. 512 kbit/s downstreamhastighed)

Du kan anmode om fritagelse fra Digital Post her.

Du udfylder blanketten, som afleveres personligt i Borgerservice, enten af dig selv eller af en med en fuldmagt. Husk gyldig legitimation.

Borgere som på grund af varig svækkelse eller lignende og som ikke kan afgive fuldmagt, kan også undtages for personligt fremmøde. Det kan fx være borgere på plejecentre, hospitaler eller lignende. I disse tilfælde kan borgeren, pårørende eller fx plejepersonale kontakte Borgerservice.

Visse typer post sendes til Digital Post med hjemmel i særlig lovgivning, fx SU-lovgivningen eller lønsedler til ansatte i staten. Sådanne posttyper er ikke omfattet af fritagelsen.

Kan jeg give andre læseadgang til min digitale post?

Hvis du gerne vil modtage posten fra det offentlige digitalt, men har svært ved at bruge den digitale postkasse, kan du give læseadgang til en pårørende. Personen som du giver læseadgang til, bruger sin egen digitale postkasse som indgang, til at læse den post, der kommer ind i din digitale postkasse. Hvis du giver andre læseadgang til din digital postkasse, modtager du fortsat post i din digitale postkasse, men personen med læseadgang kan hjælpe dig med at læse og organisere posten.

For at give læseadgang skal du møde personligt op i Borgerservice, hvor en medarbejder kan hjælpe dig med at oprette læseadgangen. Her skal du oplyse cpr-nr. på de personer, som du vil give læseadgang til. Husk at medbringe billedlegitimation (pas eller kørekort). Hvis du ikke har pas eller kørekort, så kontakt Borgerservice på forhånd for at høre hvilken legitimation du i stedet skal medbringe.

Har du ikke mulighed for selv at møde op i borgerservice, kan du bede den pårørende, som skal have læseadgang, om at søge om oprettelse af læseadgang. Du skal udfylde blanketten ”Fuldmagt til etablering af læseadgang”, som den pårørende skal aflevere i borgerservice sammen med gyldig legitimation som fx kørekort eller pas. 

Bemærk: Det er ikke muligt at give læseadgang til pårørende, hvis postkassens ejer ikke er i stand til at henvende sig i Borgerservice eller underskrive fuldmagtsblanketten.

Hvis du ønsker at give en pårørende læseadgang til din digital post, skal du være opmærksom på følgende:

 • Læseadgang er ikke er en fuldmagt til, at den pårørende som har læseadgang, kan repræsentere dig som er postkasseejeren.
 • Hvis den, der har fået læseadgangen, vil besvare et brev via Digital Post, skal det ske i den pårørendes eget navn og fra den pårørendes egen digitale postkasse.
 • Selv om læseadgang ikke er det samme som en fuldmagt, har tildelingen af læseadgang dog vidtrækkende konsekvenser for adgangsgiveren.
 • Som adgangsgiver bliver du berettiget og forpligtet af den post du modtager i din digitale postkasse. Dette gælder også selv om du som adgangsgiver ikke logger ind i din digital postkasse og uanset om posten bliver læst. Får din pårørende således ikke tjekket posten, kan du som adgangsgiver ikke fraskrive dig ansvar, ved at henvise til, at du ikke selv kan tilgå den digitale postkasse.

Læseadgangen kan tilbagekaldes på et hvilket som helst tidspunkt både af dig som adgangsgiver eller af den pårørende som er tildelt læseadgangen.

Kan jeg give andre fuldmagt til digital selvbetjening?

Du kan anmode om eller afgive en fuldmagt til digital selvbetjening her. På den måde kan fx en pårørende handle på dine vegne i en eller flere offentlige, digitale løsninger. Du kan give fuldmagt til fx at se din sundhedsjournal og laboratoriesvar på sundhed.dk eller til at melde flytning på borger.dk m.m. 

Du kan også oprette en fremtidsfuldmagt. En fremtidsfuldmagt sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis du bliver syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold. Du kan give fremtidsfuldmagt til en eller flere personer, som du selv udpeger (fremtidsfuldmægtige), som kan repræsentere dig og handle på dine vegne. 

Kan jeg tilmelde mig NemSMS, så jeg ikke glemmer aftaler med det offentlige?

NemSMS er en service til dig, så du ikke glemmer dine aftaler med det offentlige. Du vil med NemSMS modtage servicebeskeder pr. sms fra offentlige myndigheder.

Tilmeld dig NemSMS her.

Du kan sagtens være tilmeldt NemSMS, selvom du er fritaget fra Digital Post.