logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Digitale kort i Sønderborg

Her finder du kommunens digitale kort.
Opdateret 24.08.2021

Digitale kort

Åbn det digitale kort i fuld størrelse på en ny fane.

Digitale kort er vejledende

Når du bruger digitale kort, skal du vide, at kortene kun er vejledende og ikke må bruges til nøjagtige skelinddelinger. Bygninger er angivet ved tagudhæng, og der tages forbehold for ajourføringsstatus.

Der vil være nogle unøjagtigheder i kortene, når du klikker de forskellige temaer til og fra. Det vil sige, når du klikker grundkortet og matrikelkortet til samtidig, vil der være nogle steder, hvor skelstregen ligger oven i bygningen. Dette sker fordi der er 2 forskellige typer af kort som bliver lagt oven i hinanden.

Grundkort

Grundkortet er digitaliseret ud fra luftfotos, og det er derfor det mest præcise kort.

Matrikelkort

Matrikelkortet er digitaliseret ud fra papirkort og nogle steder er der lavet indmålinger, der gør, at der vil være små unøjagtigheder på kortet.

Matrikelkortet er derfor kun et oversigtskort. Ved nyudstykninger er der lavet opmålinger i marken, der bliver lagt ind i det digitale kort. De to forskellige typer oplysninger kan nogle gange kollidere og skabe mindre unøjagtigheder i matrikelkortet.

Hvis kortet er rødt, skal du skifte baggrundskort i temaopsætningen.

Hvorfor har vi matriklen?

Geodatastyrelsen har udarbejdet en kort animationsfilm, som forklarer hvorfor vi har matriklen, og hvad matriklen er for en størrelse.

Retrokort

 

 

Digitale oplevelseskort (Web-apps)

Gå til oversigt over vores digitale oplevelseskort

GPS

Oplever du, at du ikke kan finde en adresse eller vej på din GPS? Så kan det skyldes, at de data, som din GPS trækker på, ikke er opdaterede. Som bruger har du mulighed for at indberette eventuelle fejl.

Bemærk venligst, at det ikke er kommunen, der retter navigationssytemerne, men derimod de forskellige udbydere.

Download Geodata fra SDFE

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Kortforsyningen/Download er en selvbetjeningsløsning til download af GeoDanmark data (fx matrikelkort) i forskellige dataformater gratis.

Vejledning til download af GeoDanmark data