logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Find en medarbejder

Find en medarbejder ved at søge på fx navn, afdeling eller telefonnummer.
Opdateret 18.03.2019

Her kan du søge medarbejdere ansat i Sønderborg Kommune og få oplyst e-mail-adresse og telefonnummer.

Vær opmærksom på:

  • Telefonnummer skal skrives med tre mellemrum, som fx 88 72 11 11 
  • En søgning på dele af et navn, fx fornavn, kan give mange resultater. 
  • Alle felter medtages i søgningen, så tjek for evt. slåfejl, hvis din søgning ikke giver resultat.
  • Når du starter din søgning på afdeling, skal du efter at have tastet de første bogstaver, klikke på et af de ovenfor viste navne, for at sikre det er det rigtige afdelingsnavn der bliver brugt.

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp: post@sonderborg.dk 

Navn Stilling Telefon Email Afdelingsorter faldende
Connie Buch Dagtilbuds - og Læringschef 27 90 53 03 cbuc@sonderborg.dk Dagtilbud og Læring
Rikke Grønvall Børne-ergoterapeut 27 90 65 36 rgro@sonderborg.dk PPR-enheden
Annette Nørr Hansen - Ikke angivet - 74 47 17 10 anha@sonderborg.dk Børnehaven Augusta
Bjarne Holm Serviceleder 88 72 62 80 bhom@sonderborg.dk Mølleparken Plejecenter Teknik
Ingrid Andresen Kontaktperson iand@sonderborg.dk Ungeindsatser - Kontaktpersonsteam
Anette Jørgensen Grau Leder Nybøl SFO 26 77 83 03 ajo2@sonderborg.dk SFO - Nybøl Skole
Tina Andersen Social- og sundhedsassistent 40 12 03 11 tpes@sonderborg.dk Guderup Plejecenter Kildemosen dag
Lene Kudera Socialfaglig rådgiver 88 72 56 23 lmoo@sonderborg.dk Handicap og Psykiatriafdelingen
Irene Birgitte Pedersen socialpædagogisk vejleder 74 48 92 12 ibpe@sonderborg.dk Botilbud Skrænten
Birgit Steg SSH 88 72 47 23 bstg@sonderborg.dk Hjemmeplejen Sydals Vest

Sider