logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Fritagelse fra Digital Post

Du kan søge om fritagelse fra Digital Post. Læs mere om fritagelseskriterierne og hvordan du søger fritagelse her.

Selvbetjening

Søg om fritagelse fra digital post

Du kan søge om fritagelse fra Digital Post.Betingelserne for at du kan opnå fritagelse, er at du skal opfylde mindst ét af kriterierne, som du... Læs mere

Opdateret 03.05.2020

Hvem kan blive fritaget?

Betingelserne for at du kan opnå fritagelse, er at du skal opfylde mindst én af følgende begrundelser for fritagelse:

 • Du har en kognitiv funktionsnedsættelse (fx hvis du lider af demens, eller er udviklingshæmmet eller har en hjerneskade), som hindrer dig i at anvende Digital Post.
 • Du har en funktionsnedsættelse (fx blindhed), som hindrer dig i at anvende Digital Post.
 • Du har ikke adgang til computer med internetforbindelse i dit hjem.
 • Du er ikke længere registreret med fast bopæl eller opholdssted i Danmark
 • Du er permanent udrejst af Danmark
 • Du har sproglige barrierer, som gør, at du fx har svært ved at forstå teksterne i Digital Post.
 • Du har praktiske vanskeligheder ved at skaffe den offentlige digitale signatur (NemID)
 • Du er bosiddende i et område, hvor der ikke er mulighed for at etablere internetforbindelse (min. 512 kbit/s downstreamhastighed)

Hvordan søger jeg om fritagelse?

Hvis du ønsker at søge om fritagelse fra Digital Post, skal du møde personligt op i Borgerservice. Her skal du udfylde og underskrive en blanket. Du kan også printe og udfylde dele af blanketten hjemmefra.

Du finder blanketten under selvbetjening her. 

Når du møder op i Borgerservice, skal du huske at medbringe gyldig legitimation fx sundhedskort, kørekort eller pas.

Du finder borgerservices åbningstider her.

Jeg kan ikke selv møde op i Borgerservice

Kan du ikke selv møde op i borgerservice, kan du give fuldmagt til, at en anden person fx en pårørende søger om fritagelse på dine vegne. Fuldmagtshaver skal møde personligt op i borgerservice og aflevere din ansøgning og fuldmagten. Fuldmagtshaver skal huske at medbringe gyldig legitimation fx sundhedskort, kørekort eller pas. 

Bemærk: Hvis anmodningen sker via en fuldmagtshaver, skal du udfylde dele af blanketten, før det personlige fremmøde.

Du finder blanketten og fuldmagten under selvbetjening her.

Borgere som på grund af varig svækkelse eller lignende og som ikke kan afgive fuldmagt, kan også undtages for personligt fremmøde. Det kan fx være borgere på plejecentre, hospitaler eller lignende. I disse tilfælde kan borgeren, pårørende eller fx plejepersonale kontakte Borgerservice.

Du finder kontaktoplysningerne her. 

Hvad er ikke omfattet af fritagelsen?

Visse typer post sendes til Digital Post med hjemmel i særlig lovgivning, fx SU-lovgivningen eller lønsedler til ansatte i staten. Sådanne posttyper er ikke omfattet af fritagelsen.

Giv andre læseadgang

Hvis du gerne vil modtage posten fra det offentlige digitalt, men har svært ved at bruge den digitale postkasse, kan du give læseadgang til en pårørende. Personen som du giver læseadgang til, bruger sin egen digitale postkasse som indgang, til at læse den post, der kommer ind i din digitale postkasse. Hvis du giver andre læseadgang til din digital postkasse, modtager du fortsat post i din digitale postkasse, men personen med læseadgang kan hjælpe dig med at læse og organisere posten.

Ansøg om læseadgang

For at give læseadgang skal du møde personligt op i Borgerservice, hvor en medarbejder kan hjælpe dig med at oprette læseadgangen. Her skal du oplyse cpr-nr. på de personer, som du vil give læseadgang til. Husk at medbringe billedlegitimation (pas eller kørekort). Hvis du ikke har pas eller kørekort, så kontakt Borgerservice på forhånd for at høre hvilken legitimation du i stedet skal medbringe.

Har du ikke mulighed for selv at møde op i borgerservice, kan du bede den pårørende, som skal have læseadgang, om at søge om oprettelse af læseadgang. Du skal udfylde blanketten ”Fuldmagt til etablering af læseadgang”, som den pårørende skal aflevere i borgerservice sammen med gyldig legitimation som fx kørekort eller pas. 

Bemærk: Det er ikke muligt at give læseadgang til pårørende, hvis postkassens ejer ikke er i stand til at henvende sig i Borgerservice eller underskrive fuldmagtsblanketten.

Du finder blanketten under selvbetjening her.

Dit ansvar som postkasseejer

Hvis du ønsker at give en pårørende læseadgang til din digital post, skal du være opmærksom på følgende:

 • Læseadgang er ikke er en fuldmagt til, at den pårørende som har læseadgang, kan repræsentere dig som er postkasseejeren.

 • Hvis den, der har fået læseadgangen, vil besvare et brev via Digital Post, skal det ske i den pårørendes eget navn og fra den pårørendes egen digitale postkasse.

 • Selv om læseadgang ikke er det samme som en fuldmagt, har tildelingen af læseadgang dog vidtrækkende konsekvenser for adgangsgiveren.

 • Som adgangsgiver bliver du berettiget og forpligtet af den post du modtager i din digitale postkasse. Dette gælder også selv om du som adgangsgiver ikke logger ind i din digital postkasse og uanset om posten bliver læst. Får din pårørende således ikke tjekket posten, kan du som adgangsgiver ikke fraskrive dig ansvar, ved at henvise til, at du ikke selv kan tilgå den digitale postkasse.

Tilbagekaldelse af læseadgang

Læseadgangen kan tilbagekaldes på et hvilket som helst tidspunkt både af dig som adgangsgiver eller af den pårørende som er tildelt læseadgangen.